Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Kuuntelijatutkimus: Radio Dei on toivon välittäjä, ihmisläheinen ja yhteyden rakentaja

 
Kuuntelijatutkimus selvitti Radio Dein kuuntelijoiden mielipiteitä.

Pääsääntöisesti Radio Dein nykyiseen musiikkivalikoimaan oltiin tyytyväisiä. Merkittävä osa halusi silti vielä nykyistä enemmän tuttuja hengellisiä lauluja, toisaalta myös uusia hengellisiä lauluja ja toiveikasta musiikkia. KUVA: Depositphotos

Radio Dei tutki kesällä nettikyselyllä kuuntelijoidensa mielipiteitä kanavasta ja sen sisällöstä. Tutkimus on osa suurempaa tiedonkeruuta, jota käytetään hyödyksi, kun radion sisältöä lähikuukausina uudistetaan.

Radio Dein välittämää hengellisyyttä kuvataan toivoa luovaksi, ihmisläheiseksi ja yhteyttä rakentavaksi. Tästä olemme erityisen iloisia, koska se on oleellinen osa Radio Dein tehtävää. Tärkeää se on myös siksi, että elämme aikaa, jolloin noin miljoona suomalaista kokee yksinäisyyttä ja saman verran kärsii myös mielenterveyden haasteista. Evankeliumin välittämä toivo, on ainoa toivo, joka voi todella vastata ihmisten syvimpään kaipuuseen.

 

Karas-Sana Neliöb. 4.-10.12. MJa

 

”Vastaajista 37 %:lla Dein kuuntelu on lisääntynyt.”

Radio Dein kuuntelu oli pysynyt ennallaan suurimmalla osalla vastaajista (47 %). Melko suurella osalla se oli myös lisääntynyt (37 %). Joukosta löytyi myös niitä, joiden kohdalla kuuntelu oli vähentynyt (16 %).

Ohjelmasisältöjen suhteen eniten kiinnostusta on raamattuopetusohjelmia kohtaan, 72 % vastaajista. Lähes yhtä kiinnostavana pidettiin kristinuskon ydinopetuksia (67 %). Muista teemoista nousi varsinkin kristinuskon asema Suomessa, vaikeat elämäntilanteet ja Israel-aiheiset kysymykset. Vastaukset eivät ole kovin yllättäviä, sillä saman suuntaisia tuloksia on tullut monessa eri tutkimuksessa koko Radio Dein historian ajan.


Musiikki jakaa edelleen mielipiteitä

Radio Dein alkutaipaleesta lähtien musiikki on ollut asia, joka on ehkä eniten jakanut kuuntelijoiden mielipiteitä. Kysyimme tutkimuksessa, mihin suuntaan he haluaisivat kehittää Radio Dein musiikkitarjontaa. Pääsääntöisesti nykyiseen musiikkivalikoimaan oltiin tyytyväisiä. Merkittävä osa halusi silti vielä nykyistä enemmän tuttuja hengellisiä lauluja, toisaalta myös uusia hengellisiä lauluja ja toiveikasta musiikkia. Yli puolet oli sitä mieltä, että ei-selkeästi hengellisen musiikin määrää olisi hyvä vähentää. Myös ulkomaankielisen musiikin määrää supistaisi kolmannes vastaajista.


Hengelliset kesäjuhlat ovat monelle radio-ohjelmana tärkeitä

Vastaajista lähes 70 % kertoi osallistuvansa hengellisiin kesäjuhliin radion välityksellä. Pitkät etäisyydet olivat selvästi suurin syy siihen, miksi vastaajat eivät osallistu juhliin paikan päällä. Myös seuran puute ja taloudelliset syyt vaikuttivat siihen, että juhlille ei tule lähdettyä. Vain 5 %:lla syynä oli se, että hengelliset kesä juhlat eivät kiinnosta.


Hengellisiä kirjoja ja musiikkia kulutetaan ahkerasti

Tutkimukseen osallistuneet ovat aktiivisia hengellisten kirjojen lukijoita. Heistä 60 % lukee niitä kuukausittain ja vain 8 % ei lue lainkaan. Hengellinen musiikki on sitäkin ahkerammassa käytössä, sillä kolme neljästä kuuntelee sitä päivittäin.

 

Kehitysaskeleita

Kesä-elokuussa 2023 toteutetun tutkimuksen tuloksia käytetään tulevina kuukausina hyödyksi radiokanavan sisällön uudistamiseen. Vastikään Radio Dei sai jo uuden ääni-ilmeen ja äänitunnukset sekä musiikkia hienosäädetään kuuntelijoiden toiveita kuunnellen. Tavoitteena on olla paremmin osa kuuntelijoiden elämänrytmiä.

− Toivomme voivamme olla osa arkeasi, herätä kanssasi aamuun, tarjota sisältöä päivään ja iltaan, ja olla seuranasi 24 tuntia vuorokaudessa, toteaa Radio Dein toimitusjohtaja Sami Jalonen ja jatkaa:

− Radioaallot saavuttavat meidät helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Siksi onkin varsin ymmärrettävää, että radio on ollut ja on edelleen ihmisen ystävä. Se tuottaa iloa, lohduttaa surussa, herättää aamulla ja nukuttaa illalla. Radio on siksi niin henkilökohtainen.

** Vastaajia kyselyllä oli lähes 650 ja he olivat pääasiassa aktiivikuuntelijoita. Kiitämme lämpimästi kaikkia tutkimukseen osallistuneita.

** Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Radio Dein ystävien Aalloilla-lehdessä 3/2023. Voit tilata lehdestä itsellesi näytenumeron.

 

 
Dei, Pressavaalit, artikkeliban. (1/2) 1.11.- MJa