Kuopion lukiolaiset pääsevät tenttimään maksutta yliopistotason teologiaa

 

Kuva: Itä-Suomen yliopiston kuvapankki

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto ja Kuopion kaupungin lukiopalvelut ovat solmineet sopimuksen opetusyhteistyöstä. Yliopiston kursseja on tarjolla lukiolaisille johdantokursseista perusopintoihin asti.

Kuopiossa on mahdollista opiskella yliopisto-opintoja monipuolisesti jo lukioaikana.

Opinnot voi aloittaa toisena lukuvuonna, mutta erityisen hyvin ne sopivat opintojensa loppuvaiheessa oleville lukiolaisille.

Radio Dei Jumis

Avoimen yliopiston lukiolaisille tarjoamat opinnot ovat pääsääntöisesti verkko- tai monimuotokursseja.

Kurssit hyväksiluetaan lukiolaisen opintoihin niin, että kurssit eivät välttämättä tuota ylimääräistä työtä muiden lukion opintojen lisäksi.

Lukioaikana tehdyistä Avoimen yliopiston opinnoista saa hyväksilukuja tuleviin korkeakoulututkintoihin. Jos lukiolainen suunnittelee hakevansa jatko-opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta, hän voi tehdä osan väyläopinnoista jo lukioaikana.

Esimerkiksi teologiasta lukiolaisille ovat tarjolla seuraavat kurssit: Johdatus eksegetiikkaan (5 op), Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan (5 op), Johdatus systemaattiseen teologiaan (2 op), Johdatus opin historiaan (3 op), Johdatus käytännölliseen teologiaan (2 op), Sielunhoito ja pastoraalipsykologia (3 op), Uskontotieteen oppihistoria (2 op) ja Moderni uskonnollisuus (3 op).

Lukioiden opinto-ohjaajat opastavat kurssivalinnoissa, auttavat kursseille ilmoittautumisessa sekä seuraavat opintojen etenemistä.

Myös Avoimessa yliopistossa on tarjolla lukiolaisille tarkoitettua ohjausta opintoihin.

– Kuopion lukiolaisille avautuva tarjonta hakee näkemykseni mukaan laajuudessaan valtakunnallisesti vertaistaan. Yhteistyö tuottaa merkittävää lisäarvoa kuopiolaiselle lukio-opetukselle ja palvelee opiskelijoita heidän opinnoissaan ja tulevaisuuden tavoitteidensa toteutumisessa, sanoo vs. lukio-opetuspäällikkö Samuli Laitinen.

Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla julkaistussa uutisessa uskotaan, että lukioaikaiset yliopisto-opinnot voivat tukea opiskelijan koulutus- ja uravalintaa: tulevaisuuden suunnitelmistaan epävarma opiskelija voi tutustua itseä kiinnostavaan koulutusalaan jo lukioaikana ja selkeät tavoitteet omaava lukiolainen taas voi lisätä valmiuksiaan hakeutua tietylle yliopiston alalle.

Yliopisto-opinnot voivat toimia myös valmentautumisena yliopiston pääsykokeisiin.

 

 
World Vision -lahjoituskampanja

Aiheet