Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Kuopion hiippakunta tahtoo eläkkeellä olevat papit aktiivisesti mukaan seurakuntien toimintaan

 

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli kutsui rovasti Risto Kormilaisen ensimmäiseksi eläkeläispappien yhteyshenkilökseen. Hänen työhistoriaansa kuuluu juhlamessu Vienan Karjalassa Kalevalan kirkossa. Kuva: Suomussalmen seurakunnan Vienan työn kuvagalleria

Kuopion hiippakunnassa on ollut jo puolisen vuotta voimassa toimintamalli, joka tukee eläkkeellä sekä seurakuntien ulkopuolella työskentelevien pappien osallisuutta.

Toimintamallin taustalla on toive ja odotus siitä, että pappi pysyy toimintakykyisenä ja osallistuu aktiivisesti kirkon hengelliseen elämään myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen.
Tämä turvaa erityisesti pienten ja maantieteellisesti kasvukeskuksista etäällä olevien seurakuntien toimintaa yllättävissä tilanteissa ja varsinaisen papiston loma-aikoina helpottamalla sijaisjärjestelyjä.
Vapaaehtoisuuteen perustuvaa mallia käytetään soveltuvin osin myös seurakuntien ulkopuolella toimivien pappien tukemiseen.
Toimintamallillaan hiippakunta tahtoo edistää eläkkeellä olevien pappien mahdollisuuksia osallistua jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnallisten tehtävien hoitamiseen sekä yhtenäistää ja joustavoittaa siihen liittyviä käytäntöjä.
Seurakunta voi kutsua papin sopivin väliajoin toimittamaan jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia, saarnaamaan, avustamaan ehtoollisella tai palvelemaan muissa tehtävissä.
Menettelytavoista sopiminen on suositeltavaa; siten eläkkeellä oleva pappi voi tukea seurakunnan työtä hoitamalla jumalanpalveluksia ja toimituksia joustavasti, ilman raskasta ja monimutkaista byrokratiaa.
Antaessaan virkamääräyksiä viransijaisuuksiin tuomiokapituli arvioi tapauksia tilannekohtaisesti. Pääsääntö on, että etusijalla ovat vielä työelämässä palvelevat papit.
Toimintamalli kannustaa hiippakuntaa ja pappeja keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä omaehtoiseen yhteydenpitoon eläkkeellä olevien pappien kesken.
Huhtikuisessa Kuhmolainen-lehden artikkelissa piispa Jari Jolkkonen perusteli toimintamallia lämpimin sanoin:
”Hiippakunnassamme on 215 eläkkeellä olevaa pappia, siis paljon. Havaintojeni mukaan heillä on vahva halu kehittyä, osallistua ja palvella. Heillä on valtavasti elämän kokemuksen tuomaa viisautta. Arvostamme sitä ja haluamme sen yhä vahvemmin seurakuntien hyväksi ja avuksi.”
Toimintamalliin liittyen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli järjestää kerran vuodessa kiitosjuhlan eläkkeelle siirtyneille papeille.
Se myös nimittää eläkeläispappien yhteyshenkilön ja myöntää toiminta-avustuksen yhteisiä koulutuksia ja tapaamisia varten.
Ensimmäiseksi eläkeläispappien yhteyshenkilökseen tuomiokapituli kutsui suomussalmelaisen rovastin, 67-vuotiaan Risto Kormilaisen, joka on tuottelias kirjailija ja kirjallisuuskriitikko.
Runoilija on julkaissut yli 50 teosta.
AKI-liittojen verkkosivuilla Kormilainen kertoo, että papintöitä on eläkkeellä mukava tehdä pieninä annoksina:
”Olen aina pitänyt saarnan valmistamisesta ja nyt kun sitä herkkua on harvakseltaan, voin hyödyntää kirjallisuutta, erityisesti runoja saarnoissani. Kirjoittamiselle on jäänyt ruhtinaallisesti aikaa ja niinpä eläkevuosina olen ehtinyt kirjoittaa liki kymmenkuntaa kirjaa. Kutsuja puhumaan omasta tuotannosta sekä kirjallisuudesta laveasti tulee silloin tällöin niin seurakuntiin kuin kirjastoihinkin.”