Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityt naiset painostuksen verkon vankeina

 
Huivipäinen nainen ovella kasvot kohti kameraa, kuvan reunassa naista katsovan miehen takaraivo.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella sosiaaliset käytännöt, sukujen odotukset ja lakien asettamat rajoitukset tuovat kristittyjen naisten elämään paineita mukautua uskonnollisiin normeihin. Iranilainen Sahar joutui painostuksen ja pitkän vankeusrangaistuksen uhan alla pakenemaan vainoa Turkkiin.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan muslimimaissa kristityt naiset kohtavaat monelta taholta tulevaa painostusta. Jokainen painostuksen verkko on omanlaisensa. Jokaisella naisella on oma tarinansa kerrottavana.

Luonnossa verkkoja kudotaan saaliin kiinni saamiseksi. Monisäikeinen ja taitavasti rakennettu verkko syntyy toisiinsa liittyvistä seittilangoista ja vangitsee saaliin. Mitä kovemmin uhriksi joutunut koettaa paeta, sitä tiukemmin se jää kiinni verkkoon.

Islamilaisessa maailmassa elävät kristityt naiset, etenkin uudet kristityt, voivat joutua painostuksen verkon vangeiksi. Heidän sukupuolensa, uskonsa sekä alueen kulttuuriset ja lainsäädännölliset normit ovat toisiinsa kietoutuvia tekijöitä, jotka luovat haavoittavan verkon.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Omasta uskosta päättämisellä on hintansa.

Sahar* on nainen, jonka tarina on hyvin samanlainen kuin monien muidenkin ja kiteyttää sen, millaista painostusta muslimitaustaiset kristityt naiset kokevat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikan maissa. Omasta uskosta päättämisellä on hintansa.

Lue lisää sukupuolittuneesta vainosta vuoden 2023 tutkimusraportista

Muslimimiehen aviovaimo

Sahar oli Iranissa asuva uusi kristitty. Hänellä näytti olevan kaikki mahdollinen: rakastava aviomies, kaksi ihanaa lasta eikä taloudellisia huolia. Hylätessään islamin Sahar tiesi kohtaavansa samat vaarat kuin muutkin uudet kristityt naiset muslimimaissa. Hän ymmärsi, mitä hän voisi menettää.

Saharilla ei ollut naimisissa olevana naisena laillista oikeutta uskonnonvapauteen. Hänen hartaalla muslimimiehellään olisi käytössään monia tapoja painostaa vaimoaan luopumaan uudesta uskosta.

Kodista karkottaminen voi naisten kohdalla johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin.

Iranin laki ei antaisi Saharille suojaa perheväkivaltaa vastaan, ja mahdollisen avioeron myötä hän voisi menettää taloudellisen ja sosiaalisen asemansa sekä ihmisarvonsa yhteisössään.

Saharin ottamat riskit eivät olleet vähäisiä. Kodista karkottaminen voi naisten kohdalla johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin. Vaikka miesten katsotaan voivan asua yhdessä jonkun muun kanssa, naisten asumista muualla kuin vanhempien tai aviomiehen kanssa pidetään poikkeavuutena ja siveettömänä elämäntapana.

Naapurit voivat myös aiheuttaa ongelmia yksin asuville naisille. Esimerkiksi miesnaapurit voivat aktiivisesti koettaa päästä sukupuolisuhteeseen naisen kanssa.

Kotien painostus

Suuressa osassa islamilaista maailmaa esiintyy pyrkimyksiä kontrolloida uusien kristittyjen naisten aviosäätyä. Jos nainen on naimaton, kristityksi kääntymisen seurauksena hänet voidaan pakottaa välittömästi avioliittoon muslimin kanssa.

Usein islamista kristityiksi kääntyneiden naisten liikkumista rajoitetaan. Perheet käyttävät rangaistuksena kotiarestia, usein fyysisen väkivallan ohella. Sillä estetään naisia tapaamasta muita kristittyjä ja tuomasta häpeää suvulle.

Miesten kohdalla on tavallisempaa, että suvut hylkäävät heidät, ja siihen voi liittyä myös taloudellisen tuen lopettaminen. Koska miesten taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet ovat usein sidoksissa perheen kunniaan tai häpeään, muslimitaustaisilla kristityillä miehillä voi olla vaikeuksia aloittaa alusta itsenäisesti.

Iranissa muuhun kuin islamiin kääntymiseen liittyy vaaroja kummallekin sukupuolelle. Vankeus tai työn menettäminen uhkaavat sekä miehiä että naisia. Koska naisten asema on Iranissa muutenkin heikko, he ovat erityisen haavoittuvia.

Naisia pöydän ympärillä kokoontuneina raamattupiiriin hämärässä kuvassa.
Kristittyjä naisia ei uhkaa vaino vain kotona vaan myös sen ulkopuolella, etenkin Iranin kaltaisessa maassa. Sahar (kesk.) pidätettiin, ja hän joutui vankilaan seurakunnassa toimimisen takia.
Poikkeuksellista onnekkuutta

Kun Saharin aviomies sai tietää vaimonsa uudesta uskosta, Saharia uhkaavasta painostuksen verkosta tuli kipeää todellisuutta. Sahar oli poikkeuksellisen onnekas, sillä hänen vanhempansa olivat halukkaita antamaan hänelle turvapaikan, kun hänen miehensä ajoi hänet pois yhteisestä kodista. Kaikille ei käy yhtä hyvin.

Onneksi Saharin aviomies kutsui hänet lopulta takaisin kotiin. Vähitellen he saivat korjattua välinsä huolimatta Saharin uuden uskon aiheuttamista jännitteistä. Saharin kokema vaino ei kuitenkaan päättynyt tähän.

Naisten kokema painostus on yleensä laajempaa ja monitahoisempaa kuin miesten.

Koska Saharia olisi voinut uhata pitkä vankeus, Sahar ja hänen perheensä lähtivät maasta pian hänen vapautumisensa jälkeen. He asuvat nyt Turkissa, jossa Sahar toteuttaa Jumalalle antamaansa lupausta ja toimii muslimitaustaisten uusien kristittyjen naisten parissa. Monet heistä ovat paljon vaikeammassa tilanteessa kuin Sahar aiemmin.

Monitahoisempaa painostusta

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella sosiaaliset käytännöt, sukujen odotukset ja lakien asettamat rajoitukset tuovat kristittyjen naisten elämään paineita mukautua uskonnollisiin normeihin.

Naisten kokema painostus on yleensä laajempaa ja monitahoisempaa kuin miesten. Kun näissä maissa kristittyihin naisiin kohdistuvan painostuksen laajuus on pisteytettynä keskimäärin 9,7, miesten on 5,9. Alempi pistemäärä ei tarkoita sitä, että miesten kokema vaino olisi vähäisempää vaan että heidän kokemansa vaino on tavoiltaan vähemmän vaihtelevaa.

Lue lisää sukupuolittuneesta vainosta vuoden 2023 tutkimusraportista

Vainon verkkojen ymmärtäminen auttaa käsittämään, miksi on tärkeää tukea YK:n naisten syrjinnän ehkäisemistä koskevan sopimuksen kaltaista lainsäädäntöä, joka voi toimia turvana uusille kristityille naisille eri puolilla maailmaa.

Saharin kaltaiset naiset tukeutuvat myös muualla maailmassa elävien kristittyjen rukouksiin. On rukoiltava, että Jumala puuttuisi tilanteisiin siellä, missä uudet kristityt ovat eniten eristyksissä muista.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä

Kuuntele podcast

 
Open Doors neliömainos artikkelin jälkeen