Kristitty lääkäri Miikka Nummenpää ottaa rohkeasti kantaa eettisiin kysymyksiin

 

Miikka Nummenpäälle lääkärin työ on kutsumus.

Miikka Nummenpää, 31, kokee työnsä lääkärinä hengellisenä kutsumuksena. Vakaumuksen vuoksi hän kieltäytyy tietyistä lääketieteellisistä toimenpiteistä, kuten aborttilähetteiden tekemisestä.

”Minulla on krusifiksi työpöydällä, mutta tarkoituksena ei ole että potilaat erityisesti kiinnittäisivät siihen huomiota, vaan että itse muistan miksi tätä työtä teen”, hän kertoo Seurakuntalaiselle työpäivänsä päätteeksi.

Potilaille Nummenpää on kertonut avoimesti omasta vakaumuksestaan silloin kun aihe on tullut potilaan kohdalla esille. Hän kuitenkin pyrkii olemaan tilanteessa mahdollisimman neutraali, jottei potilaalle tule epämukava tai kiusallinen olo. ”Ennemmin niin, että minulla on tällainen hassu mielipide”, hän kuvailee. Nummenpään mukaan lääkärin vakaumus voi joskus saada potilaan miettimään esimerkiksi jotain toimenpidettä uudesta näkökulmasta.

SRO-ARK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

Nummenpäälle lääkäriksi ryhtyminen oli haaveammatti yläasteelta alkaen. Katoliseen kirkkoon pari vuotta sitten liittynyt kuuden lapsen isä kokee kutsumuksekseen tuoda esille erilaisia terveydenhuoltoon liittyviä eettisiä kysymyksiä. Siksi Nummenpäällä on omat internetsivut ja Lääkärin etiikkaa -niminen podcast eli puheohjelma, jonka jokaisessa jaksossa hän käsittelee yhtä etiikkaan liittyvää aihetta. Aiheina ovat olleet muun muassa transhoidot, abortti sekä sterilisaatio.

Vakaumuksen vuoksi kieltäytyy aborteista

Opiskeluaikana lääketieteellisessä tiedekunnassa Nummenpäälle opetettiin, että ihmisillä on lain puitteissa oikeus tiettyihin toimenpiteisiin, ja että lääkärin tehtävä on toteuttaa nuo toimenpiteet. Opetus nousi kuitenkin uuteen valoon kun Nummenpään vastaanotolle tuli ensimmäisen kerran aborttia pyytävä nainen. ”Silloin asian inhimillinen puoli tuli selkeästi esiin”, hän kuvailee. Nummenpää ei kerro millaisen päätöksen kyseinen tapaus sai, mutta sittemmin hän ei ole vakaumuksellisista syistä kirjoittanut lähetteitä raskaudenkeskeytyksiin. Eettisistä syistä hän kieltäytyy myös sterilisaatioihin osallistumisesta sekä reseptien kirjoittamisesta hormonaalisiin ehkäisyvalmisteisiin.

Sosiaalisessa mediassa sen sijaan tulee joskus tiukkoja kannanottoja lääkärien keskuudessa.

Suomessa laki ei tue lääkärien valinnanvapautta omantunnonkysymyksissä. Suomen Lääkäriliitto suosittaa kuitenkin lääkärin vapautta kieltäytyä toimenpiteistä omantunnon syistä. Erilaisilla työn organisoimiseen liittyvillä järjestelyillä voidaan taata mahdollisuus tällaiseen toimintatapaan. Nummenpään työnantajat ovat suhtautuneet asiaan ymmärtäväisesti. ”Sosiaalisessa mediassa sen sijaan tulee joskus tiukkoja kannanottoja lääkärien keskuudessa”, hän kertoo. Nummenpää epäilee, että kasvotusten keskustellessa asenne saattaisi kuitenkin heilläkin olla suvaitsevaisempi. Ilmapiiri on kuitenkin kaiken kaikkiaan koventunut ja hän pitää mahdollisena, että jossain vaiheessa valinnanvapautta ei tämänkaltaisena enää ole.

Katolinen kirkko poisti juurettomuuden

Nummenpää kokee tärkeänä sen, että katolisella kirkolla on selkeä eettinen opetus, jonka takana on helppoa seistä. Juuri opetuksen selkeys ja muuttumattomuus olivat tärkeitä asioita Nummenpään kiinnostuessa katolisesta kirkosta. Ennen liittymistään kirkkoon Nummenpää koki olonsa juurettomaksi. Aiemmin hän kuului Lähetyshiippakuntaan. Siellä Nummenpäätä alkoi kuitenkin vaivaamaan se, miksi jossain kysymyksissä oltiin konservatiivisia ja joissain sallivia. Nummenpää koki sen epäjohdonmukaisena. ”Harkitsin siirtymistä pikkukirkosta vielä pienempään, Suomen Tunnustukselliseen Luterilaiseen Kirkkoon. Ajattelin, ettei tämä ole lopulta oikea suunta – pian olisin ollut yksinäni jossain omassa kirkossani”, hän perustelee. Sen sijaan kristittyjen ykseys on Nummenpäälle tärkeää ja katolisen kirkon vahva sitoutuminen historian ja uskon jatkumoon tuntui mielekkäältä.

Minua on puhutellut armon kokonaisvaltaisuus: kun yrittää elää hyvin niin näkee miten paljon tarvitsee armoa.

Vaikka kiinnostus katoliseen kirkkoon lähti opillisista kysymyksistä, nykyään merkityksellisimpiä asioita Nummenpäälle ovat hengellisyys, rukous ja ehtoollinen. Hän kokee, ettei luterilaisuudessa anneta tarpeeksi arvoa hyveissä kasvamiselle: ”Minua on puhutellut armon kokonaisvaltaisuus: kun yrittää elää hyvin niin näkee miten paljon tarvitsee armoa.” Armontunto ja synnintunto ovat tulleet entistä tutummiksi.

Rukousta potilaiden puolesta

Lääkärin ammatissa tärkeää on ihmisten auttaminen. Nummenpää haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, sillä kokee ammattinsa myös hengellisenä kutsumuksena. Hän toimii avustajana katolilaisessa Opus Dei -järjestössä, jonka ajatusmaailmaan kuuluu opetus työn pyhittämisestä. Sen mukaan työ voi toimia rakkauden osoituksena Jumalalle ja palveluksena muille ihmisille. Maailmaa voidaan pyhittää näin sisältä käsin ja evankeliumin henki voi vaikuttaa kaikessa ihmisen toiminnassa.

Nummenpää pitää tärkeänä potilaidensa puolesta rukoilemista. Hänen internetsivuiltaan löytyy kaksi rukousta raskaudenkeskeytyksissä menehtyneiden kastamattomien lasten puolesta. Nummenpää itse rukoilee näiden lasten ja heidän perheidensä puolesta päivittäin. ”Rukoilen joka ilta ruusukon, josta yksi kohta liittyy näiden ihmisten puolesta rukoilemiseen”, hän kertoo. Ruusukko on katolilaisten rukousnauha, jonka helmiin liittyy eri rukouksia ja rukousaiheita.

Luonnollisen perhesuunnittelun puolestapuhuja

Eräs Nummenpäälle läheisistä lääketieteellisistä aiheista liittyy ehkäisyn eettisyyteen. Hän on puhunut julkisesti niin kutsutun luonnollisen perhesuunnittelun (LPS) puolesta. Katolisen kirkon mukaan kyseinen ehkäisymenetelmä ei ole ristiriidassa luomisen järjestyksen kanssa. Menetelmän tarkoituksena on määrittää naisen kuukautiskierrosta hedelmälliset ja hedelmättömät ajanjaksot. Välineenä tähän käytetään erilaisten kehollisten muutosten kuten lämpötilan tarkkailua kierron eri vaiheissa.

Ehkäisytapaa pidetään erityisen eettisenä siksi, ettei se aiheuta niin kutsuttuja varhaisia abortteja, joita voi liittyä hormonaaliseen ehkäisyyn. Varhaisella abortilla tarkoitetaan sitä, että munasolu pääsee hedelmöittymään mutta alkio ei kuitenkaan pysty ehkäisyn vaikutuksesta kiinnittymään kohdun seinämään, vaan kuolee.

Nummenpää näkee menetelmän hyvänä puolena myös sen, ettei se tukahduta naisen normaalia hedelmällisyyttä. ”Se kunnioittaa ihmisen luonnollisia toimintoja eikä sillä ole sivuvaikutuksia”, hän selittää.”Menetelmästä on tehty paljon hyviä tutkimuksia ja sen ehkäisyteho on todettu hyväksi”, Nummenpää jatkaa. Tutkimuksissa menetelmällä on todettu olevan oikein käytettynä ainakin 99 prosentin ehkäisyteho. Menetelmän käyttö vaatii sitoutumista ja tunnollisuutta, sillä se perustuu käyttäjänsä ahkeruuteen mittausten tekemisessä.

”Tutkimuksen mukaan sitä käyttävillä pariskunnilla on myös parempi kommunikaatio parisuhteessaan”, Nummenpää selittää. Hän uskoo, että lapsilukua täytyy miettiä aktiivisemmin ja näin ollen menetelmän käyttäminen saattaa joissain tapauksissa ohjata myös suurempaan lapsilukuun.

Nummenpää on käynyt koulutuksen luonnollisesta perhesuunnittelusta ja nyt hän on kirjoittanut aiheesta kirjan, joka julkaistaan lähiaikoina Katolisen Tiedotuskeskuksen julkaisuna. Hän kokee aiheen tärkeäksi: ”Siksi kirja on varmaan syntynytkin suhteellisen helposti”, Nummenpää kertoo. Aiheesta on suunnitteilla myös verkkokurssi.