Kristinusko leviää Kambodžassa

 

Kambodžassa ätien kouluttaminen ja kyläyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi varjelevat lasten tulevaisuutta. Kuva: Markus Kujala

Kambodžan maaseudulla kyläyhteisöjen tulevaisuus muuttuu ilosanoman ja terveysvalistuksen levitessä äidiltä äidille. Myös seurakunnat kasvavat.

Punakhmerien hirmuvallan raunioista hiljalleen nousevan Kambodžan haasteita ovat nopea kaupungistuminen, maaseudun köyhyyden mukanaan tuomat lieveilmiöt, kuten ihmiskauppa, ja lasten ja nuorten suuri osuus väestöstä. Alaikäisiä on noin puolet maan väestöstä.

Lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida Internationalin ja Kambodžan Assemblies of God -helluntaikirkon alaisuudessa toimivan Cambodia Global Action -järjestön yhteisökehitystyön tavoitteena on parantaa 60 köyhässä kylässä perheiden elinoloja, terveyttä ja toimeentuloa.

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

Työn mahdollistaa opetuslapseuttamista muistuttava CHE-yhteisökehitysohjelma (Community Health Evangelism), jossa kyläläiset itse saavat aikaan muutoksen. Kylän äidit kokoontuvat viikoittain CHE-tunnille. He eivät sisällissodan vuoksi ole käyneet kouluja, joten into kehittää omaa yhteisöä on valtava. Tunneilla pureudutaan yhteisön fyysisiin, henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin.

– Emme aio unohtaa oppimaamme hyvää. Tämä on meille paras lahja, mitä voi saada, Anlund Leakin kylässä asuva Ong Ala kiittelee.

Vuonna 2012 tehdyn arvioinnin mukaan 175 kylässä oli kymmenen vuoden aikana tapahtunut kokonaisvaltainen muutos parempaan. Sairaudet, perheväkivalta ja ihmiskaupan uhka olivat vähentyneet, terveystieto lisääntynyt ja saatavilla oli parempaa ravintoa.

Äitien toiveesta Anlung Leakissa on nyt aloitettu lapsille suunnattu opetus.

– Sydämessäni toivon, että kyläni olisi kehittyneempi ja lapsistani tulisi hyviä ihmisiä, Ong Ala huokaa.

Jumala tulee tekojen kautta lähelle

Terveystuntien lisäksi toimintaan kuuluvat viikoittaiset hengelliset opetustuokiot. Kyläläisten uskomukset ovat läsnä arjessa, ja siksi hengellinen hyvinvointi on tärkeä osa kylien kehitystä. Kun buddhalaiseen perinteeseen kuuluva esi-isien henkien lepyttäminen ei tuo helpotusta ongelmiin, kuten lasten sairauksiin, tahto löytää jotain todellista tuo kuulemaan toivon sanomaa.

– Suurin osa ottaa Kristuksen vastaan, kun näkee jonkun parantuvan rukouksessa. Haluan kertoa ihmisille Jumalan parantavasta voimasta, niin fyysisestä kuin henkisestä, kertoo pastori Kosal, joka pitää hengellisiä tilaisuuksia 11 kylässä ja näkee parantumisihmeitä työssään jatkuvasti.

Seurakunnat kasvavatkin CHE-työn rinnalla. Kun sanoma Jeesuksesta tavoittaa kylät, toivo tulee osaksi elämää. Kun äideille kerrotaan puhtaan juomaveden merkityksestä, tuo toivo saa käytännön ihmeitä aikaan.

Nyt Fidan ja kumppaniseurakuntien haasteena on aloittaa lasten terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä lapsityö niissä kylissä, joissa aikuiset ovat jo vahvasti mukana.