Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Kristilliset koulut hakevat hanakasti pysyviä lupia

 

Kuvassa tuleva kolmasluokkalainen Darja Vasiljeva Lahden seudun kristillisestä koulusta.KUVA: Laura Visapää

Kristillisten koulujen ajankohtaisin haaste Suomessa koskee pysyvän opetusluvan saamista. Sitä hakevat tällä hetkellä Lahden seudun kristillinen koulu esiopetukseen ja koko peruskoulun ajalle. Lupaprosessit ovat meneillään myös Vaasassa ja Keravalla, missä lupaa haetaan yläkoululle.

Keväällä Valtioneuvosto myönsi Oulun seudun kristilliselle koululle esiopetusta ja peruskoulua koskevat uudet kolmen vuoden määräaikaiset luvat. Porin kristillisen koulun esiopetusta ja peruskoulua koskevaa määräaikaista lupaa jatkettiin kolmella vuodella.

Ammattimainen asenne juontaa arvopohjasta

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

– Lupaprosessi on raskas. Olemme joutuneet yhä uudelleen osoittamaan ja perustelemaan oikeutuksen olemassaolollemme, Kristillisen kasvatuksen keskus ry:n hallituksen jäsen Maarit Laakkonen sanoo.

Hän on Espoon kristillisen koulun rehtori. Laakkonen korostaa, että kristillisten koulujen henkilökunnalla on kristillisestä arvopohjasta nouseva halu toimia ammattimaisesti.

– Olemme joutuneet osoittamaan päättäjille hyvin yksityiskohtaisesti, että koulujemme opetus, oppimistulokset ja ilmapiiri ovat tasokkaita ja että esimerkiksi kiusaamiseen puututaan napakasti. Meihin ymmärrettävästi kohdistuu laatupaineita ja myöskin vanhempien odotuksia.

Kristilliset arvot tukevat kokonaisvaltaista kasvua

Suomessa on toistakymmentä kristillistä koulua, joissa annetaan oppivelvollisuuden mukaista opetusta jopa yläkoulun viimeisille luokille asti. Piikkiössä on myös kristillinen lukio. Useimmat kristilliset koulut kuuluvat valtionavun piiriin, joten oppilaille koulunkäynti on ilmaista. Niissä on käytössä opetussuunnitelma, joka noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja jossa lisäksi tuodaan esille maailmankatsomuksesta nousevat erityispiirteet ja oppisisällöt. Kaikkien kristillisten koulujen toimintatavoitteet ovat samansuuntaiset.

– Kristillinen koulu tukee lasten kasvua kokonaisvaltaisesti. Koulun tavoite ja tehtävä on laadukkaan perusopetuksen antaminen, jossa kristillisyys on luonteva osa arkea ja koulun toimintakulttuuria, Maarit Laakkonen sanoo.

Vaasan kristillisen koulun rehtori Sanna Schöning muistuttaa, ettei kristillisyys ole kaikille ensisijainen tekijä oppilaspaikkaa haettaessa. Turvallinen yhteisö sekä pienet opetusryhmät kiehtovat. Kristilliset koulut
kuitenkin edellyttävät huoltajien suostumusta sille, että lapsi osallistuu kristilliseen elämänkatsomukseen perustuvaan opetukseen.

Erityistukea vaativia oppilaita pyritään tukemaan koulujen voimavarojen mukaan.

– Erityisopetukseen tarvittavat resurssit ovat kohdallamme vähäisemmät kuin kunnallisessa peruskoulussa, Lahden seudun kristillisen koulun rehtori Pekka Toivainen tunnustaa.

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie