Koronavuosi toi lisää jäseniä evankelis-luterilaiseen kirkkoon Oulussa

 

Oulun piispa Jukka Keskitalo vihittiin virkaansa Oulun tuomiokirkossa 11.11.2018. Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

 Jäsenmäärä kasvoi Oulussa viime vuonna 38 henkilöllä vuoteen 2019 verrattuna.

Vuoden 2020 lopussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 147 069 oululaista (vuonna 2019: 147 031). Tämä tarkoittaa, että 70,9 % Oulun väkimäärästä kuului kirkkoon (vuonna 2019: 71,4 %).

”Oulun seurakuntien tilannetta voi pitää vakaana. Vaikeasta koronavuodesta huolimatta ainakaan mitään negatiivista notkahdusta ei ole tapahtunut”, kertoo Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivula.

Kaiken kaikkiaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2020 lopussa noin 3 743 000 henkilöä, mikä tarkoittaa 67,6 %:n osuutta Suomen väestöstä (vuonna 2019: 3 792 000 eli 68,6 % väestöstä).

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Korona ei vähentänyt kirkollisten toimitusten määrää

Viime vuonna kirkkoon liittyi 832 oululaista (vuonna 2019: 702).

Oulussa kirkosta erosi viime vuonna 2 129 henkilöä eli 1,4 % jäsenistä (vuonna 2019: 2 448 eli 1,6 %).

Oulun seurakunnissa vihittiin kirkollisesti viime vuonna 432 paria (vuonna 2019: 418) ja kastettuja oli 1 346 (vuonna 2019: 1 427).

”Positiivista on, että kirkkoon liittyneiden määrä on ollut edellisvuotta suurempi ja kirkosta eronneiden määrä vähäisempi. Kirkollisten toimitusten, kuten kasteiden ja vihkimisten määrä on pysynyt vakaana. Jossain vaiheessa pelättiin, että koronarajoitukset vaikuttavat siten, että esimerkiksi kasteet tai kirkolliset vihkimiset notkahtaisivat laskuun, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut”, Koivula pohtii ja lisää:

”Erityistä huomiota voisi kiinnittää myös siihen, että rippikoulut onnistuttiin pitämään, vaikka leirit jouduttiin jättämään väliin.”

Rippikoulun käyneitä Oulussa oli viime vuonna yhteensä 2 164 (vuonna 2019: 2 237).

Jäsentilastoissa eivät ole mukana ns. poissaolevat, ulkomailla asuvat kirkon jäsenet, joita oli vuoden 2020 lopussa Oulun seurakunnissa yhteensä 5 772 henkilöä.