Koronaepidemia syventänyt nuorten eriarvoisuutta – vaikutuksista viitteitä Vamoksen viime vuoden tuloksissa

 

– Siirtymävaiheet – esimerkiksi koulun penkiltä palkkatyöhön – eivät sujuneet enää totutun kaltaisesti, ja avuntarvitsijoiden määrä kasvoi, kertoo Vamos-toiminnan johtaja Terhi Laine koronavuoden vaikutuksista. Kuva: Sari Savela

Huoli korona-ajan vaikutuksista nuoriin kasvaa, ja syystä. Tilanne eroaa lähimenneisyyden talouskriiseistä siinä, että koronakriisin alkaessa nuoret olivat valmiiksi jo hyvin polarisoitunut ryhmä.

Osalla nuorista meni hyvin ja pienellä osalla erittäin huonosti. Koronavuoden vaikutus näkyi kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille suunnatussa Vamos-toiminnassa selkeästi: tuen tarve lisääntyi loppuvuotta kohti.

Vuosi 2020 oli nuorille erityisen vaikea. Nuorten työttömyys kasvoi, jo sovittuja kesätöitä peruttiin, ammattiin valmistuneiden nuorten siirtymät työmarkkinoille takkuilivat ja opiskelijat saivat tottua uuvuttavaan ja itseohjautuvuutta vaativaan etäopetukseen.

SEKL Neliöb. vko 12. MJa

Diakonissalaitoksen Vamos on tarjonnut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille intensiivistä yksilö- ja ryhmävalmennusta ja kanssakulkijuutta jo 13 vuoden ajan. Vamoksen vuoden 2020 tulokset ovat valmistuneet, ja pandemia-ajan vaikutus näkyy siten, että suuntaansa hakevien ja apua tarvitsevien nuorten määrä kasvoi ja palvelussa päättäneiden lukumäärä väheni aiemmasta. Työ- ja opintopoluille oli entistä vaikeampaa päästä.

Vuonna 2020 on havaittavissa, että siirtymät työ- ja koulutuspoluille ovat vaikeutuneet, ja esimerkiksi nuorten työttömyys on voimakkaasti lisääntynyt.

”Vuonna 2020 on havaittavissa, että siirtymät työ- ja koulutuspoluille ovat vaikeutuneet, ja esimerkiksi nuorten työttömyys on voimakkaasti lisääntynyt. Tämä näkyy myös Vamoksen tuloksissa, joiden mukaan työhön ja koulutukseen siirtyneitä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna ja uusia nuoria enemmän”, Vamoksen johtaja Terhi Laine sanoo.

Nuorten kahtiajakautunut tilanne näyttää pahentuvan koronan myötä. Vaarana onkin, että polarisaatio syvenee, kun meneillään oleva terveyskriisi hellittää.

Kolmellatoista paikkakunnalla yhdessätoista toimipisteessä ympäri maata toimivan Vamoksen valmennukseen osallistui vuonna 2020 yhteensä 1845 nuorta. Uusia nuoria tuli mukaan 1300 ja 741 lopetti palvelussa. 47 % päättäneistä jatkoi työ- ja koulutuspoluille. Kolmentoista vuoden aikana Vamokseen toimintaan on osallistunut noin 13 000 nuorta.

Vamos on Diakonissalaitoksen palvelu koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille. Palvelu ehkäisee 16-29 vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ja auttaa nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön. Vamoksessa jokainen nuori saa oman työntekijän, jolla on kokonaisvastuu nuoren tilanteesta ja hänen yksilöllisten tarpeidensa tunnistamisesta. Palvelu Perustuu intensiiviseen ryhmä- ja yksilövalmennukseen, sekä nuoren tarvitsemien palveluiden kokoamiseen.

STT