Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

”Konflikti kirkon sisällä on väistämätön, kun käsitykset pappeja sitovista säännöksistä ovat vastakkaiset”

 

Ilkka Kantola (kuvassa) listaa Aamulehden kirjoituksessaan ajankohtaisia kysymyksiä. Luopuuko kirkko vihkimisoikeudestaan? Antaako se papistolle luvan siihen, mitä maallinen valta pitää oikeana? Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Sdp:n kansanedustajan, Ilkka Kantolan, mielestä kirkon pitäisi pian selkiinnyttää säännöksiään kirkollisen vihkimisen edellytyksistä.

Teologian tohtori Ilkka Kantola toi julki näkemyksiään Aamulehden Puheenaihe-palstalla sunnuntaina.
Tekstissään hän luonnehtii maaliskuussa 2017 voimaan astuvaa avioliittolakia ilmaukseksi lainsäätäjän avioliittokäsityksen muutoksesta: perinteinen käsitys avioliitosta miehen ja naisen parisuhteena laajenee niin, että aviopuolisot voivat olla samaa sukupuolta.

Kantola kirjoittaa, että maallisen lainsäätäjän luoma uusi avioliittokäsitys haastaa kirkon, jolla on julkisoikeudellinen asema vihkiviranomaisena, ja jatkaa, että maallinen ja kirkollinen avioliittokäsitys ovat ajautuneet erilleen toisistaan.
”Parhaillaan kirkossa käydään keskustelua siitä, onko kirkon syytä muuttaa avioliittokäsityksensä vai pitää kiinni perinteisestä.”

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Aamulehdessä Kantola toteaa myös, että ”muutoshalu näyttää nousevan isojen kaupunkiseutujen seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suunnasta.”

Hän pitää konfliktia kirkon sisällä väistämättömänä, kun käsitykset pappeja sitovista säännöksistä ovat vastakkaiset.
Kantolasta on mahdollista, että erimielisyyksiä vielä ratkotaan valitusten kautta maallisissa tuomioistuimissa.

Kirkolliskokousedustajan, teologian tohtorin, Erkki Koskenniemen mielestä Kantolan sanat auttavat ymmärtämään sitä, mistä kirkon sisäisessä erimielisyydessä on kysymys:
– Toisten mukaan kirkon on seurattava yhteiskunnan moraalin kehitystä ja siitä seuraavaa lainsäädännön muutosta. Toisten mukaan Kristuksen kirkko ammentaa moraalinsa Raamatusta, eikä voi sitä muuttaa. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen joukkoon.
– Minulle Raamattu on vatupassi, joka määrittää oikean ja väärän – ei esimerkiksi isojen tai pienten seurakuntayhtymien työntekijöiden mielipide. Kirkkoa sanotaan apostoliseksi, koska se tahtoo seurata Raamattua. Sieltä löytyy totuus, jonka tunnustaminen on todellisen viisauden alku.

Koskenniemi painottaa, että kirkolla on selvä kanta, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto:
– Kaikkia se ei miellytä, mutta viime kirkolliskokous sen yksiselitteisesti totesi.
Myös Kantola kirjoitti Aamulehdessä, ettei kirkkohallituksen tuore selvitys sisällä esitystä kirkon avioliittokäsityksen muuttamisesta.

Koskenniemestä länsimaisen kulttuurin arvomaailma erkanee jatkuvasti Raamatusta ja kirkon perinteestä:
– Ei tarvitse olla kovin syvällinen tarkkailija, jotta sen huomaa.
– Satoja vuosia enemmistössä eläneille kirkoille näyttää olevan tuskallisen vaikeaa opetella elämään vähemmistössä. Se on kuitenkin paitsi kirkon alkuajan tilanne myös miljoonien kristittyjen tilanne tällä hetkellä ympäri maailmaa.