Kolme naista johtaa USKOT-foorumia seuraavan kaksivuotiskauden

 

Pia Jardi on ensimmäinen nainen USKOT-foorumin hallituksen puheenjohtajana.

USKOT-foorumin hallituksen puheenjohtajan tehtävään nimettiin ensimmäistä kertaa nainen, Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi. 

Forumin hallituksen varapuheenjohtajiksi nimettiin Yvonne Westerlund Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta sekä piispa Kaisamari Hintikka Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta.

Jardi muistuttaa, että naiset ovat aktiivisia uskonnollisella kentällä: ”USKOT-foorumin 10-vuotisen toiminnan aikana olemme edistäneet tasa-arvoa paljon. Uskontoja kuitenkin ajatellaan yleensä patriarkaalisina toimijoina. Erityisesti musliminaiset esitetään julkisuudessa negatiivisessa valossa ja altavastaajina. Ulkopuolelta piirretään kuvaa, että islamissa nainen ei voi olla omaehtoinen toimija. Olen iloinen voidessani osoittaa, että tämä ei ole totta.”

Perheniemi neliöb. elokuu MJa

Tulevalle hallituskaudelle Jardi toivoo myös lisääntyvää yhteistyötä eri uskontodialogitoimijoiden kanssa: ”Yhteiskuntarauhan edistämiseksi tarvitsemme laajoja verkostoja.” Tuore puheenjohtaja on ollut USKOT-foorumin aktiivi järjestön perustamisesta asti. Edeltävät kaksi vuotta Jardi toimi foorumin varapuheenjohtajana sekä ihmisoikeusjaoston ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsenenä. USKOT-foorumin lisäksi sosiaaliohjaajana työskentelevä Jardi on aktiivinen muissakin luottamustehtävissä. Hän on aiemmin ollut mukana poliittisessa toiminnassa ja on tällä hetkellä muun muassa European Forum for Muslim Women -verkoston hallituksen jäsen.

USKOT-foorumi on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, buddhalaisuutta ja myöhempien aikojen pyhiä. Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa edistämällä uskontojen ja katsomusten välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta.