Kolme isää sai Vuoden isä -palkinnon

 

Vuoden isä -palkinnon saivat: rovaniemeläinen Matti Väliahdet, espoolainen Christopher Gullmans ja seinäjokelainen Janne Saarela. Kuva: Sami Perttilä

Rovaniemeläinen Matti Väliahdet, espoolainen Christopher Gullmans ja seinäjokelainen Janne Saarela on tänään palkittu Vuoden isä -palkinnolla. Palkinnon jakoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Palkitut isät ovat esimerkillisellä tavalla luoneet mallia turvallisesta ja vastuullisesta isyydestä ja edistäneet sukupuolten tasa-arvoa perhe-elämässä esimerkiksi järjestämällä lastenhoidolle aikaa. Palkitut ovat löytäneet keinoja olla lasten tukena erityistilanteessa, toimineet lasten etua ajatellen sekä nostaneet esiin isyyteen liittyviä kysymyksiä.

– Toivon, että osaisimme yhteiskuntana antaa isyydelle yhä enemmän arvoa ja tukea isien nykyistäkin laajempaa osallistumista lasten ja perheen arkeen. Se on tärkeää tasa-arvoisen vanhemmuuden, mutta ennen kaikkea lasten ja heidän isiensä kannalta, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

– Isyyteen ja vanhemmuuteen liittyvistä onnenhetkistä ja merkityksellisyyden tunteista olisi tärkeää puhua enemmän ääneen. Ei ole vain yhtä tapaa olla hyvä isä. Uudistettaessa sosiaaliturvaa ja muita yhteiskunnan rakenteita ja turvaverkkoja tulisi huomioida yhä paremmin perheiden erilaisuus”, Grahn-Laasonen lisää.

– Nyt palkitut isät tuovat kukin monipuolisesti ja ajankohtaisella tavalla esiin isyyden merkityksellisyyttä. Heidän taustoistaan ja elämäntilanteistaan rakentuvat luontevasti tämän vuoden palkinnonjakoa yhdistävät teemat: isien ja perheiden moninaisuus, yhdenvertaisuus sekä sukupuolistereotypioiden hälventäminen, toteaa Vuoden isä -valmistelutyöryhmän 2023 puheenjohtaja, ohjelmapäällikkö Anna Kokko Väestöliitosta.

Vuoden isä -palkinnon saajat 2023

Janne Saarela (45) on neljän lapsen isä Seinäjoelta. Saarelan palkitsemisperusteena on muun muassa hänen aktiivinen osallistumisensa lastensa harrastuksiin ja vanhentuneiden sukupuolinormien haastaminen. Saarela on muun muassa seinäjokelaisten miesten muodostelmaluistelujoukkueen perustajajäsen ja edelleen aktiivisesti toiminnassa mukana. Yhdessä harrastamisen lisäksi tarkoituksena on ollut muokata käsitystä siitä, millainen ihminen sopii lajin harrastajaksi. Joukkueen jäsenenä ja entisenä kapteenina Saarela on tarjonnut roolimallin ja tuen taitoluisteleville pojille.

Matti Väliahdet (84) on yksinhuoltajaisä ja isoisä. Väliahdetilla on neljä lasta, joista nuorimman omaishoitajana hän toimi yli 30 vuoden ajan, siitä saakka, kun lapsen äiti menehtyi. Omaishoitajuus loppui pari vuotta sitten, kun lapsi pääsi tuetun asumisen yksikköön. Omaishoitajuuden ohella hän on toiminut isänä kaikille lapsilleen tasavertaisesti. Väliahdetin palkitsemiseen vaikuttivat hänen esimerkkinsä turvallisesta ja läsnä olevasta isyydestä. Hän on myös aktiivisesti mukana paikallisessa yhdistystoiminnassa.

Christopher Gullmans (36) on adoptoitu lapsena Suomeen. Tällä hetkellä Gullmans hoitaa kotona hänen ja hänen vaimonsa yhteistä, erityishuomiota vaativaa lasta. Gullmansin palkitsemisperusteena on muun muassa hänen esimerkillinen isämallinsa sekä tahto jakaa hoivavastuuta tasa-arvoisesti. Gullmans on itse menettänyt vanhempansa varhaisessa lapsuudessa ja kohdannut myös muita haasteita elämänsä aikana. Hän on avoimesti jakanut kokemuksiaan isyydestä ja ajatuksiaan vanhemmuudesta muun muassa eri blogeissa.

Vuoden isä -palkinto

Vuoden isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi yhä enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä sukupuolten tasa-arvoa.

Ensimmäinen Vuoden isä -palkinto jaettiin vuonna 2006. Palkinnon on saanut yhteensä 46 isää, vuoden 2023 palkittavat mukaan luettuna.

Vuoden isä -palkinnon valmistelusta on vastannut Väestöliitto yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtakunnallisten perhe- ja muiden järjestöjen kanssa.