Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta

Kirkosta eronneiden määrän arvioidaan jäävän alle edellisvuoden tason

 

Espoon tuomiokirkko. Kuva: Sari Savela

Kirkon tutkimuskeskus ennakoi, että vuonna 2020 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyjien määrä tulee nousemaan edellisvuodesta, ja kirkosta eronneiden määrä jäänee edellisvuotta alhaisemmaksi.

Kirkon kokonaisjäsenmäärään ennakoidaan viime vuosien tapaan maltillista, noin prosentin laskua. Jäsenmäärään vaikuttavat kirkkoon liittyneiden, kirkon jäsenyydestä eronneiden, alle 1-vuotiaiden kastettujen sekä vuoden aikana kuolleiden määrät.

Kirkosta eronneiden määrän arvioidaan jäävän alle 49 000, kun se vuotta aiemmin oli noin 56 000. Kasteiden määräksi arvioidaan noin 27 000. Vuoden 2019 aikana kasteen sai noin 28 300 alle 1-vuotiasta lasta. Kuolleiden määräksi ennakoidaan viime vuoden vastaavaa lukua eli n. 44 000.

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

”Kirkkoon liittyneiden määrä nousee todennäköisesti yli 18 000:n. Päättyvänä vuonna kirkkoon liittyjissä on kuitenkin poikkeuksellisen paljon alle 1-vuotiaita, jotka on ensin liitetty väestörekisteriin ja vasta sitten kastettu. Tämä johtuu korona-ajasta, jolloin kokoontumisrajoitusten takia monet vanhemmat siirsivät lapsensa kastetilaisuutta myöhempään ajankohtaan. Tästä liittyneiden aiempaa suuremmasta määrästä ainakin 1500 selittyy koronan takia siirretyillä kasteilla”, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen arvioi.

”Korona-aikana kirkon auttamistyön merkitys on korostunut huomattavasti. Seurakuntien organisoimiin ruokakassien jakeluihin osallistui yli kaksinkertainen määrä ihmisiä aiempaan vuoteen verrattuna, ja puhelin- ja verkkokeskustelujen määrä nousi lähes kolminkertaiseksi”, Salminen sanoo.

Joulukuun 2020 tilastoinnit ovat vielä kesken. Tammi–marraskuussa 2020 kirkkoon oli liittynyt 17 187 henkilöä ja kirkon jäsenyydestä oli luopunut 33 399 henkilöä. Marraskuun loppuun mennessä kasteen on saanut 23 444 lasta ja kuolleiden määrä on 41 126. Kirkon jäsentietojärjestelmän mukaan 2020 marraskuun lopun tilanteessa kirkon jäseniä oli 3 759 401 eli 67,9 % väestöstä (Tilastokeskuksen ennakkoväkilukuun suhteutettuna).

Kirkon tutkimuskeskuksen arvioiden perusteella kirkon jäsenmäärä vuoden 2021 alussa tulee olemaan noin 3 743 000 eli kirkon jäsenten osuus väestöstä olisi tuolloin 67,6 prosenttia.

31.12.2019 kirkon jäsenyys oli 68,6 %:lla suomalaisista. Tarkka jäsenmäärä oli tuolloin 3 792 304. Kirkon viestintä tiedottaa vuoden 2020 vahvistetusta kirkon jäsenmäärästä helmikuun alussa 2021.

Kirkon viestintä