Kirkon ympäristöpäivillä pohditaan ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja vastuukysymyksiä

 
Lakeuden Risti -kirkko Seinäjoella.

Kirkon ympäristöpäivät järjestetään Lakeuden Risti -kirkossa Seinäjoella 14.–15.8.2024. Kuva: Sari Savela.

Missä menee Hiilineutraali kirkko 2030 -kärkihanke? Mikä on kirkon vastuu luomakunnasta ja tulevista sukupolvista? Miten ilmasto-oikeudenmukaisuus näkyy kaupunkien, kuntien ja seurakuntien ympäristötyössä?

Näihin kysymyksiin haetaan vastausta Kirkon ympäristöpäivillä Lakeuden Risti -kirkossa Seinäjoella 14.–15.8.2024. Päivillä arkkipiispa Tapio Luoma, akateemikko Markku Kulmala ja pyhiinvaellustoiminnan projektipäällikkö Annastiina Papinaho pohtivat yksittäisen ihmisen, yhteisöjen ja instituutioiden roolia ilmastokriisin hillinnässä ja oikeudenmukaisuuden ja toivon rakentamisessa.

Tapahtuman avaa Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän puheenjohtaja, Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) apulaisprofessori Anna Lintunen. Avajaisissa Seinäjoen kaupungin terveiset esittää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, joka on mukana myös avajaisten paneelikeskustelussa. Paneelissa mm. Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen tuo esiin lasten ja nuorten odotuksia ja toiveita ympäristönsuojelujärjestön näkökulmasta. Suuren seurakuntayhtymän työstä ja tavoitteista kertoo Helsingin seurakuntayhtymän ympäristöasiantuntija, FT Elina Hienonen.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Seinäjoen alueen seurakuntien konkreettiseen työhön tutustutaan mm. metsätyöryhmän ja luontoleirikeskuksen kautta.

Tiekartta kirittää kohtuullistamiseen

Kristillinen usko kutsuu ja rohkaisee huolehtimaan luomakunnan hyvinvoinnista. Kirkon ympäristötyö perustuu luonnon tilaa koskevaan tutkimukseen ja saa voimaa ja toivoa Jumalan luomistyön herättämästä kiitollisuudesta ja kunnioituksesta.

Päivillä esitellään Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kirkolle laatimaa tiekarttaa kohti hiilineutraalia kirkkoa. Hiilineutraali kirkko 2030 -energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kohtuullisia valintoja ja elämäntapaa.

Kirkon osallistuminen ilmastotalkoisiin on tärkeää jo pelkästään sen toiminnan kattavuuden ja vaikuttavuuden vuoksi. Noin 3,6 miljoonaa suomalaista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon vuonna 2023. Samana vuonna noin 73 prosenttia 15-vuotiaista kävi rippikoulun. Kirkolla on noin 7000 rakennusta ja metsää noin
160 000 hehtaaria. Seurakuntien suurimmat päästölähteet syntyvät kiinteistöistä. Seurakuntia ohjeistetaan muun muassa parantamaan rakennusten energiatehokkuutta sekä mittaamaan ja seuraamaan tilojen käyttöastetta kirkon omassa Basis-kiinteistöjärjestelmässä. Useat seurakunnat ovat myös merkittäviä metsänomistajia.

Ihmisten ja seurakuntalaisten huoli ympäristön tilasta tunnetaan jo hyvin. Ilmastoahdistusta ja ilmastosurua käsitellään mm. vihreillä ripareilla. Kirkon ympäristötyön pitkäaikainen asiantuntija Ilkka Sipiläinen kannustaa kanavoimaan ilmastohuolta toimintaan:

”Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitsemme oman lähipiirin ja maailmanlaajuisia toimia. Valtioilla on se suurin vipuvoima. Kunnat, kaupungit, yritykset ja meillä kirkossa seurakunnat tekevät oman osuutensa. Seurakuntien työkaluna on ympäristödiplomi, joka on seurakuntia varten räätälöity väline ilmasto- ja ympäristövastuun kantamista varten. Isojen systeemitason ratkaisujen rinnalla meistä jokainen voi omassa arjessaan kohtuullistaa elämäntapojaan. Kohtuullisuuden ja kestävän elämäntavan harjoittaminen voi tuottaa suurta tyydytystä ja antaa toivoa. ”

Ilmasto-oikeudenmukaisuus haastaa myös kirkkoa

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat sekä paikallisesti, kansallisesti että globaalisti ihmisten ja luomakunnan hyvinvointia uhkaavia prosesseja. Niiden hillitseminen vähentää elämää uhkaavia seurauksia, joista kärsivät ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevat. Kirkko on osaltaan edistämässä ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja siten lujittamassa toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen.

Torstain 15.8. kanavakeskustelussa pohditaan, miten kirkko voi yhdessä lasten ja nuorten kanssa luoda tapoja, joiden avulla toimia ilmasto-oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Keskustelua ovat alustamassa Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, Suomen Lähetysseuran johtava vaikuttamisen asiantuntija Niko Humalisto ja Kirkkohallituksen asiantuntija Mikko Wirtanen.

Kirkon ympäristöpäivät on joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyötä tekevät ja siitä kiinnostuneet ajankohtaisten asioiden äärelle sekä tutustumaan seurakuntien konkreettiseen työhön. Mukana on kirkon eri alojen työntekijöitä papeista puutarhureihin sekä ympäristökysymyksissä aktiivisia seurakuntalaisia. Tänä vuonna vetovastuussa ovat tapahtumaa koordinoivan Kirkkohallituksen lisäksi Seinäjoen seurakuntayhtymä ja Lapuan hiippakunta.