Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Kirkon ulkomaanapu arvioi avuntarvetta Libyassa

 

Suuri osa Libyan pinta-alasta on autiomaata. Kuva: Robendan

Kirkon Ulkomaanapu osallistuu kattojärjestönsä ACT -allianssin arviointimatkaan Tunisiaan.

Ryhmä muodostetaan eri jäsenjärjestöjen ja toimintasektoreiden asiantuntijoista. Ryhmän tavoitteena on lähteä liikkeelle tämän viikonlopun aikana.

Ryhmän tulee arvioimaan tilannetta ja avun tarvetta. Arviointi on pohjana avustustoiminnan systemaattiselle, laajamittaisemmalle käynnistämiselle.

Kirkon Ulkomaanapu on myös ilmaissut valmiutensa osallistua Libyan avustusoperaatioon.

Perheniemi neliöb. vko 49-50. MJa

Kaksi ACT-allianssin yhteistyöjärjestöä toimii parhaillaan Libyan sisällä ja on vedonnut ACT-allianssiin avun saamiseksi.

 
Artikkelibanneri perussanoma