Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan valinnasta valitus

 

Ma. johtaja, TT Harri Palmu on valittanut Helsingin hallinto-oikeudelle kirkkohallituksen 3. huhtikuuta 2012 tekemästä päätöksestä valita Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan virkaan YTT,TT Hanna Salomäki. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt kirkkohallitukselta lausuntoa valituksen johdosta.
Harri Palmu on valittanut, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Palmun mielestä hänet on ohitettu muun muassa Salomäkeä pätevämpänä, mitä tulee johtamis- ja esimieskokemukseen.
Huomisessa 22. elokuuta pidettävässä kirkkohallituksen täysistunnossa esitetään, että Harri Palmun valitus tulisi hylätä perusteettomana.

Kirkkohallituksen täysistunnon esityksessä on teksti päätöksen perusteluista:

”Valituksessa vaaditaan, että kirkkohallituksen täysistunnon päätös kirkon tutkimuskeskuksen johtajan valinnasta on kumottava. Valitusperusteena esitetään, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska se on perustunut osaksi virheelliseen ja puutteelliseen selvitykseen. Valituksen mukaan hakijoista tehty ansiovertailu on puutteellinen Harri Palmun osalta kun taas virkaan valitun Hanna Salomäen kohdalla mainitaan tällä olevan tutkimushankkeiden johtamiskokemusta, vaikka tämä ei pidä paikkansa. Lisäksi luottamus haastattelutyöryhmän jäsenen professori Eila Helanderin puolueettomuuteen on vaarantunut. Lisäksi valituksessa katsotaan, että päätös on lainvastainen, koska valintapäätöksessä on syrjäytetty johtamis- ja esimieskokemukseltaan huomattavasti ansioituneempi Harri Palmu ja valittu virkaan Hanna Salomäki, jolla ei ole kokemusta sen paremmin johtamisesta kuin esimiestyöstäkään. Siten kirkkohallituksen väitetään toimineen vastoin niitä kriteereitä, joita se on itse korostanut viranhakuilmoituksessa luettavan hakijan eduksi. Päätös on siten valituksen mukaan syntynyt perustuslain 125 §:n 2 momentin vastaisesti. Päätös antaa aihetta epäillä, että virantäyttöesitys on tehty syrjivillä perusteilla. Päätös on myös syntynyt tasa-arvolain vastaisesti. ”

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

”Lausuntoa valmisteltaessa on professori Eila Helanderilta pyydetty selvitystä häneen kohdistuneiden väitteiden osalta. Professori Helander on toimittanut lausuntonsa asiassa 14.6.2012 (18.6.). ”

”Kirkkohallituksen hallinto-oikeudelle osoitetussa lausunnossa otetaan kantaa valitusasiakirjassa esitettyihin väitteisiin ja todetaan, että kirkkohallituksen 3.4.2012 § 53 tekemä päätös kirkon tutkimuskeskuksen johtajan valinnasta ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole myöskään lainvastainen. Ma. johtaja, TT Harri Palmu valitus tulisi siten perusteettomana hylätä. ”