Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Kirkon palvelukeskus irtisanoo 15 työntekijää

 

Kirkkohallitus toimii Kirkon talossa Helsingin Etelärannassa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) tuotannollis-taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyiden perusteella käydyt yt-neuvottelut ovat päättyneet ja johtavat syksyyn mennessä yhteensä 15 työtehtävän päättymiseen.

Osana toimenpiteitä toimintaa järjestellään uudelleen, tehtävänkuvia uudistetaan sekä määräaikaisuuksien jatkoja tarkastellaan. Osalle irtisanomisuhan alle nyt joutuvista voidaan tarjota uutta tehtävää.

Neuvottelut käynnistyivät huhtikuun alussa, ja niiden arvioitiin alun perin johtavan enintään 15 henkilön irtisanomiseen. Kipassa työskentelee tällä hetkellä noin 130 työntekijää.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakunnille, seurakuntayhtymille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Yhteensä asiakkaita on noin 300. Palvelukeskuksen päätoimipiste on Oulussa, ja Porvoossa on ruotsinkielisiä palveluja tuottava toimipiste. Kipa perustettiin vuonna 2012.

Viimeiset seurakuntataloudet siirtyivät Kipan asiakkaiksi vuoden vaihteessa 2017 ja viisivuotinen niin kutsuttu siirtymävaihe loppui.

Uuden strategian mukaisesti Kipa keskittyy nykyisten palvelun tuottamiseen tehokkaasti. Tämä tarkoittaa muun muassa talousarviossa pysymistä sekä tähän asti alijäämäisen tuloksen oikaisemista. Kipa tavoittelee noin 800 000 euron suuruisia kustannussäästöjä vuositasolla.

Palvelukeskuksen johtaja Sami Savilaakso haluaa kiittää koko Kipan henkilöstöä aktiivisuudesta erilaisten toimenpide-ehdotusten esilletuomisesta. ”Olemme myös hyvin tyytyväisiä rakentavasta neuvotteluyhteydestä henkilöstön edustajien kanssa.”

Kirkon palvelukeskus on kirkkohallituksen erillisyksikkö.