Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkon nelivuotiskertomus julkaistiin: yhteys seurakuntaan tukee kirkon jäsenyyttä

 

Seurakuntalainen pysyy varmimmin kirkon jäsenenä, kun hänellä on riittävä yhteys omaan seurakuntaan. Vahvasti kirkon jäsenyyteen sitoutuneille seurakuntalaisille oli tyypillistä se, että heillä oli useita kontakteja seurakuntaan vuoden aikana. Kirkosta eroamista pohtivista valtaosa oli puolestaan sellaisia, joihin seurakunta ei ottanut lainkaan yhteyttä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tulos perustuu tänään julkaistuun kirkon nelivuotiskertomukseen ”Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008–2011.”

 

Tutkimuksen ovat kirjoittaneet TT Harri Palmu, YTT, TT Hanna Salomäki, FT Kimmo Ketola ja dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Luterilainen kirkko on strategiassaan esittänyt tavoitteen, että seurakunnan tulisi tavoittaa jäsenensä laadukkaasti viisi kertaa vuodessa. Suomalaisista vain kymmenen prosenttia koki saaneensa seurakunnasta henkilökohtaisen yhteydenoton vähintään viisi kertaa vuodessa (Gallup Ecclesiastica 2011, N=4930). Kontakteilla tarkoitetaan kohtaamisten lisäksi myös muita henkilökohtaisia yhteydenottoja seurakunnista, kuten kirjettä.

 

Kirkon nelivuotiskertomus on luettavissa Suomen ev.lut. kirkon verkkosivuilla.