Kirkon kasvatuksen tulevien vuosien teema on #rauha

 

Kuvakaappaus rauhamaassa.fi-verkkosivustolta.

Rauha on keskeinen teema kirkon kasvatustyösssä vuosina 2018-2019. Teemavuodet muistuttavat lasten ja nuorten oikeudesta sisäiseen ja ulkoisen rauhaan, lähellä ja kaukana.

”Kutsumme kirkon ja yhteiskunnan kasvattajia toimimaan rauhantekijöinä. Lähdemme siitä, että lapsilla ja nuorilla on oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana”, Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön vs. johtaja Jarmo Kokkonen toteaa.

Rauha yhdistää ja koskettaa kaikenikäisiä seurakuntalaisia, mutta erityisesti nuorille rauha on tärkeä kasvun ja elämän ehto. Kokkosen mukaan kirkolla on syvempi ja kestävämpi pohja rauhan edistämiselle kuin yhdelläänkään toisella yhteisöllä tässä maassa.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

”Lukuisat haasteet ja uhkakuvat voivat nakertaa yksilön sisäistä rauhaa. Kun ihmisellä on rauha Jumalan kanssa, hän voi tarttua elämänsä ja työnsä mahdollisuuksiin ja haasteisiin oman sisimmän levosta ja luottamuksesta käsin.

Jeesuksen lupaus on edelleen voimassa: Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille (Joh. 14:27)”,  rauhamaassa.fi -teemasivustolla muistutetaan.

Rauha on rikas ja monipuolinen teema, teemavuosien aikana käsitellään mm. koulurauhaa, somerauhaa, kotirauhaa ja rauhaa lähellä ja kaukana.

Lasten ja nuorten kasvurauhaan panostetaan

Kirkon kasvatuksessa uskotaan, että lapsilla ja nuorilla itsellään on ajatuksia ja halua toimia rauhan tekijöinä ja rauhan puolustajina.

”Pyrimme vihapuheen sijasta puhumaan hyvää toisistamme, väittelyn sijasta pyrimme kunnioittavaan keskusteluun. Uskomme siihen, että ihmisten aiheuttamat ongelmat ovat ihmisten ratkaistavissa”, toteaa Nuori kirkko ry:n kouluttaja Suvielise Nurmi. ”Olemme mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa nuorisotyön keinoin rakennetaan vihapuheesta vapaata kasvuympäristöä. Nuori kirkko tarjoaa tähän seurakunnille koulutusta yhdessä Rauhankasvatusinstituutin kanssa.”

Kokkosen ja Nurmen mukaan työssä on onnistuttu, kun lapsi tai nuori kertoo, että hänen koulunsa, kotinsa, seurakuntansa ja lähiyhteisönsä ovat turvallisia paikkoja, joissa hän saa kasvaa rauhassa omana itsenään ja omassa tahdissaan.

”Rauha voi olla elämäntapa, jolla kunnioitamme toisiamme, säästämme luontoa, rakennamme toivoa ja luottamusta, ja edistämme vieraanvaraisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tällaista elämäntapaa Jeesus opetti”, Kokkonen sanoo.

Rauha on Changemakerin pysyvä teema

”Vaikka rauha on tärkeä aihe, se saattaa tuntua etäiseltä ja vaikealta tarttua. Siksi Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto haluaa kannustaa nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä aiheen pariin erilaisten materiaalien ja harjoitteiden avulla. Niiden kautta on helpompi miettiä myös omaa roolia ja mahdollisuuksia vaikuttaa rauhaan niin lähiympäristössä kuin globaalisti”, Changemaker-koordinaattori Sini Tyvi toteaa.

Tyvi kertoo, että rauha on yksi Changemakerin kolmesta pysyvästä vaikuttamistyön pääteemasta. Aiheen käsittelemiseksi on ilmestynyt juuri Rauhan tekijät -niminen materiaali, jonka avulla rauhateemaa voi käsitellä esimerkiksi nuorten illoissa ja kouluvierailulla.

 

Teemavuodet käynnistyvät Kirkon kasvatuksen päivillä Jyväskylässä 9.-11.1.

Teemavuosia ovat rakentamassa Kirkkohallitus ja seurakunnat, Suomen Lähetysseura, Nuori kirkko ry, Pipliaseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Changemaker sekä Suomen NMKY. Mukana on myös yhteistyökumppaneita yhteiskunnan puolelta. Järjestöt tuottavat yhdessä monipuolista sisältöä ja vinkkejä rauhateeman käsittelyyn rauhamaassa.fi-sivustolle.