Kirkolliskokous päätti: Lapsi voidaan kastaa vaikka kummeja olisi vain yksi

 

Evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi kastettavalle lapselle ei enää jatkossa ole välttämätöntä löytää kahta luterilaiseen kirkkoon kuuluvaa kummia. Kirkolliskokous päätti asiasta tänään, koska yhä useampi vanhempi törmää kummipulaan.

Kirkolliskokous päätti kevätistunnossaan tänään perjantaina, että kummien suositusmäärän tulisi edelleen olla kaksi, mutta tarvittaessa yksi kummi riittää.

Tähän saakka päätöstä yhden kummin riittävyydestä on pitänyt hakea kirkkoherralta, joka on voinut antaa erillisluvan kirkkokasteelle, jossa kastettavalla lapsella on vain yksi kummi. Muutoksen taustalla ovat tilanteet, joissa kasteen esteenä on ollut kummien puute.

Hgin rttukoulu vkot 31 ja 32 Smy

Kirkolliskokous lähetti asian edelleen valmisteltavaksi kirkkohallitukselle. Kummien määrän muutos vaatii muutoksen kirkkojärjestykseen.

Yleisvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Korhonen totesi mietintöä esitellessään, että kummien puute on pientä joukkoa koskeva haaste, joka voidaan myös pienellä muutoksella korjata.