Kirkolliskokous äänesti tunnustuspykälän sisällyttämisestä kirkkolakiin

 

Kuva kirkollikokouksen istunnosta marraskuulta 2020. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkolliskokous käsitteli eilen tiistaina kirkkolakia kokouksessaan. Ensimmäinen käsittelyn lopputuloksena tunnustuspykälä päätettiin sisällyttää kirkkolakiin.

Kirkolliskokous on istuntoviikon aikana käsitellyt lakivaliokunnan mietintöä kirkkohallituksen esityksestä uudeksi kirkkolainsäädännöksi. Kokonaisuus sisältää uuden kirkkolain, erillislakeja sekä kirkkojärjestyksen. Piispainkokous ja Kirkon laintarkastustoimikunta ovat antaneet asiasta lausunnon kirkolliskokoukselle.

Kirkolliskokous keskusteli eilen tiistaina erityisesti tunnustuspykälän sisällyttämisestä kirkkolakiin. Lakiasianvaliokunta esitti pykälän säilyttämistä. Ensimmäisen keskustelun lopputuloksena tunnustuspykälä päätettiin sisällyttää kirkkolakiin äänin 57-49.

SRO-ARK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

Kirkolliskokousedustaja Vuokko Vänskä oli lakiasianvaliokunnassa mukana valmistelemassa kirkkolakiesitystä. Hän oli tyytyväinen äänestyksen lopputulokseen. ”Hienoa oli, että kirkolliskokous äänesti tunnustuspykälän jättämisestä kirkkolakiin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei vaatinut sitä poistamaan, vaikka jotkut niin tulkitsivatkin asian”, Vänskä kirjoittaa Facebook-päivityksessään.