Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkolliskokouksessa keskustellaan kirkon avioliittokäsityksestä

 

Piispainkokouksen elokuussa antama selonteko tulevan avioliittolain vaikutuksista kirkkoon puhuttaa Kirkolliskokouksessa 8.-9.11. Kuva kevään 2016 Kirkolliskokouksesta. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu syysistuntoonsa Turkuun 8.–11.11.2016. Kirkolliskokouksen asialistalla on muun muassa piispainkokouksen julkaisema selonteko tulevan avioliittolain vaikutuksista.

Kirkolliskokoukselle esitellään keskiviikkona 9.11. piispainkokouksen elokuussa julkaisema selonteko avioliittolain muutoksen johdosta sekä kirkkohallituksen lokakuussa julkaisema oikeudellinen selvitys tulevan avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Kirkolliskokous saa tiedokseen myös keskustelumallin ja siihen liittyvän aineiston, joka on valmistettu keskustelutueksi avioliitosta eri tavalla ajattelevien välille. Kirkolliskokous keskustellee selvityksistä.

Ainoa avioliittoasiaan liittyvä vireillä oleva aloite on edustaja Risto Tuorin aloite, jonka kirkolliskokous lähetti keväällä yleisvaliokuntaan. Aloitteessa esitettiin, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua vihkioikeudesta. On todennäköistä, että valiokunnan mietintö valmistuu ja sitä käsitellään syysistunnossa.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Avioliittolaki muuttuu 1.3.2017 ja mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen opetuksen mukaan kirkollinen avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Kirkkokäsikirjan muuttamisesta päättää kirkolliskokous, ja päätös vaatii taakseen määräenemmistön eli 3/4 äänten enemmistön. Esityksiä kirkolliskokoukseen voivat tehdä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot. Aloitteita voivat tehdä kirkolliskokousedustajat. Aloitteet tehdään työjärjestyksen mukaan kevään kokoukseen ja lisäksi syksyn kokoukseen voidaan tehdä talousarvioaloitteita.

Tulevaisuuskomitean mietintö asialistalla

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö sekä hiippakuntavaltuustoesitys seurakuntavaalien ajankohdan siirtämisestä ja sähköisestä äänioikeutettujen luettelosta ovat vireillä kirkolliskokouksessa. Mietinnöstä käydään lähetekeskustelu. Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen lähetettiin keväällä yleisvaliokuntaan.

Kirkolliskokous käy lähetekeskustelun Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston talousarvioista vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelmista vuosille 2017─2019. Lähetekeskusteluun tulee myös kirkon nelivuotiskertomus, joka julkaistiin 2.11.

Käsittelyssä ovat myös piispainkokouksen esitykset kirkkojärjestyksen muutoksista, jotka koskevat toisen kristillisen kirkon jäsenen osallistumista ehtoolliselle ja toisen kristillisen kirkon papin oikeutta saarnata jumalanpalveluksessa.

Avajaissaarnan Maarian kirkossa pitää Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström. Istunnon avaa puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laaksonen vierailee kirkolliskokouksessa tiistaina 8.11. kello 14 ja pitää puheen.