Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkolliskokoukseen ehdolla yli 700 ehdokasta

 

KirkolliskokousTurun kristillisellä opistolla. Kuva: Aarne Ormio / KT.

Ensi helmikuussa järjestettävien kirkolliskokousvaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Kirkolliskokoukseen on ehdolla 492 maallikkoa ja 221 pappia.

Kirkon tiedotuskeskus kertoo, että kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Ehdokkaista naisia on 312 ja miehiä 401.  Ehdokkaiden keski-ikä on 52 vuotta. Nuorin ehdokas on 18-vuotias ja iäkkäin 77-vuotias.

Eniten ehdokkaita on Helsingin hiippakunnassa. Siellä ehdolle on asettunut 121 henkilöä.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Tiedot perustuvat hiippakunnista kerättyihin alustaviin, epävirallisiin tietoihin. Hiippakuntien vaalilautakunnat vahvistavat ehdokaslistat 15.12. mennessä.

Välilliset vaalit käydään kussakin yhdeksässä hiippakunnassa.

Hiippakunnat ovat päivittäneet vahvistamattomat ehdokaslistansa omille verkkosivuilleen. Hiippakuntien yhteystiedot löytyvät osoitteesta evl.fi/yhteystiedot. Hiippakuntakohtaiset ehdokaslistat löytyvät myös sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit –sivustolta.

Tiistaina 9. helmikuuta 2016 äänestävät vuoden 2014 seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen ja maallikkojäsenet hiippakuntavaltuustoihin. Hiippakuntien papit puolestaan äänestävät pappisedustajat ja -jäsenet näihin toimielimiin.

Sekä kirkolliskokoukseen että hiippakuntavaltuustoihin valitaan maallikko- ja pappisjäsenet neljäksi vuodeksi. Uusi toimikausi alkaa 1.5.2016 ja kestää 30.4.2020 asti.

Kirkon tiedotuskeskus kokoaa kirkolliskokousvaalien ehdokkaista oman verkkosivuston, jossa ehdokkaat esittäytyvät. Vaaligalleria julkistetaan tammikuussa.

 
Artikkelibanneri perussanoma