Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkkohallitus muuttaa Etelärantaan

 

Kirkkohallitus muuttaa Katajanokan Satamakadulta Etelärantaan. Kirkkohallitus perustelee kahden vuoden päästä tapahtuvaa muuttoa nykyisten tilojen epäkäytännöllisyydellä ja liian suurella koolla.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että kirk­ko­hal­li­tus os­taa uudet toimitilat 37,7 mil­joo­nal­la eu­rol­la Elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Il­ma­ri­sel­ta. Kaup­paan kuu­luu Ete­lä­ran­ta 8:n kym­men­ker­rok­si­nen ta­lo Ete­läi­sen Ma­ka­sii­ni­ka­dun kul­mas­sa.

Ra­ken­nuk­ses­sa on 8 700 ne­liö­tä, jois­ta kirk­ko­hal­li­tus ot­taa omaan käyt­töön­sä 6 000 ne­liö­tä. Sa­ta­ma­ka­dun kiin­teis­töis­sä kirk­ko­hal­li­tuk­sel­la on 10 000 ne­liö­tä kuu­des­sa ker­rok­ses­sa.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Etelärannassa sijaitsevaan kiinteistöön muut­ta­vat myös Kir­kon ul­ko­maan­apu ja Suo­men eku­mee­ni­nen neu­vos­to.

Kirk­ko­hal­li­tus muut­ti Ka­ta­ja­no­kal­le vuon­na 1982. Kirkkohallitus etsii Satamakadun tiloille os­ta­jaa.

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)