Kirkkohallitus antoi oikeusministeriölle pakkoavioliiton mitätöintiä koskevan lausunnon

 

Kuvituskuva: Istockphoto

Kirkkohallitus antoi kokouksessaan 25.2.2020 oikeusministeriölle lausunnon arviomuistiosta, joka käsittelee pakkoavioliiton mitätöintiä ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista.

Kirkkohallituksen tuoreessa lausunnossa korostuu se, että heikommassa asemassa olevia tulee suojella. Lausunnossa kiinnitetään erityisesti huomiota alaikäisten kanssa työskentelyssä kulttuurisensitiiviseen oikeusavustamiseen sekä mahdollisiin avioliiton kumoamiseen liittyvien sosiaalipalvelutarpeiden selvittämiseen.

Kirkkohallitus korostaa, että lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvuun, koulutukseen ja kehitykseen ennen perheen perustamista.

Jalohaukat leiri vko 2

Arviomuistion taustalla on maahanmuuton lisääntyminen ja Suomen monikulttuuristuminen. Kysymys on myös yhdenvartaisuudesta. Lue tästä lausunto kokonaisuudessaan.

Kirkon viestintä