Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta

Kirkkohallituksen virkanimikkeitä muutetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi – jatkossa asiamies on asiantuntija

 

Kirkkohallitus toimii Kirkon talossa Helsingin Etelärannassa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkkohallitus muuttaa virkanimikkeitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kirkkohallituksen täysistunto muutti viranhaltijoiden johtosääntöä tämän mahdollistamiseksi.

Esimerkiksi toimistopalvelujen esimiehen virkanimike muutetaan toimistopalvelupäälliköksi, asiamiehestä tulee asiantuntija ja lakimiehestä juristi. Virkanimikkeet muutetaan viranhaltijan suostumuksella tai palvelussuhdemuutosten ja tehtävämuutosten yhteydessä.

Muutoksella edistetään tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen nimikkeistön käyttöä kirkossa kirkolliskokouksen toimeksiannon mukaisesti. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2020, että kirkkohallituksen tulee kartoittaa käytössä olevia sukupuolittuneita nimikkeitä ja niiden vaihtoehtoja ja ohjeistaa seurakuntia ja kirkon keskushallintoa käyttämään tasa-arvoista kieltä viestinnässä ja hallinnossa niiltä osin kuin nimikkeet eivät ole ristiriidassa kirkon säädösten kanssa.

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

Kirkon viestintä