Kirkko solmii yhteistyösopimuksen Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa

 

Kuva: Sari Savela

Kirkolliskokous hyväksyi yhteistyöasiakirjan Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Viron evankelis-luterilaiselle kirkolla Suomen evankelis-luterilainen kirkko on läheinen kumppani.

Yhteistyöasiakirjassa sovitaan kirkkojen välisen yhteistyön jatkamisesta ja kehittämisestä tasavertaiselta pohjalta. Sopimuksessa pyritään muun muassa tukemaan sitä, että maasta toiseen muuttaneet Suomen ja Viron kirkkojen jäsenet löytävät uudelta asuinseudultaan seurakuntayhteyden.

Viron evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Urmas Viilma on todennut, että Viron kirkon laajoista ekumeenisista suhteista Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Viron kirkolle läheisin kumppani.

Perheniemi Neliöb. vko 3-4. MJa

– Suomen fyysinen läheisyys sekä Viron ja Suomen kansojen keskinäinen sukulaisuus ei merkitse ainoastaan hyviä naapuruussuhteita, vaan todellista kristillistä veljeyttä, joka näkyy aktiivisena kirkollisena yhteytenä seurakuntien, kirkollisten lähetysjärjestöjen ja myös kirkolliskokousten tasolla.

Viron kirkon taloudellinen tilanne on heikko ja seurakuntien resurssit rajalliset. Usein ainoa palkattu työntekijä on pastori.

– Työntekijät ovat erittäin ammattitaitoisia, siitäkin huolimatta, että heidän palkkatasonsa on alhainen, Viilma kertoo.

Suurin osa Viron kirkon työntekijöistä on vapaaehtoisia. Viron kirkon palveluksessa on kirkon virallisen verkkosivuston mukaan noin 220 henkilöä, joista 40 on naisia. Noin 11 prosenttia Viron väestöstä on Viron evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.

Viron kirkko juhlii tänä vuonna autonomian satavuotisjuhlavuottaan.