Kirkko näyttämään työllistämismallia

 

Kirkko voisi näyttää mallia vammaisten työllistämisessä. (Kuva Istockphoto)

– Voisiko kirkko olla opetuksensa ja ihmiskäsityksensä pohjalta edelläkävijänä suomalaisessa yhteiskunnassa ja näyttää mallia sosiaalisessa työllistämisessä ja työllistämisvastuun kantamisessa. Näin kysyi Helsingin diakonissalaitoksen kehitysjohtaja Liisa Björklund Kirkko kaikille -symposiumissa Kuopiossa viime viikonloppuna.

Björklundin mukaan kirkon työnantajat uskovat erilaisten työvoimatoimenpiteiden ja taloudellisten kannustimien vaikuttavuuteen. Halutaan tietää työvoimapalveluista ja sosiaalisen työllistämisen mahdollisuuksista. Joidenkin kirkon työnantajien mielestä kirkolla ei kuitenkaan ole erityisvastuuta heikossa asemassa olevien työllistämisestä.

Lisää Sanassa.

ELY Ry, Neliöb. 18.-24.3. MJa