Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkko julkaisi uudet selkokieliset verkkosivunsa

 

Kirkko uudisti selkokieliset verkkosivunsa.

Sivuilta löytyvät esimerkiksi avioliittoon vihkimisen ja kasteen uudet selkomukautukset.

Kirkko avasi uudistuneet selkokieliset verkkosivunsa eilen. Selkokielellä tarkoitetaan yleiskieltä luettavampaa ja ymmärrettävämpää kieltä. Kirkon sivuilla kristinuskon perusasiat selitetään niin, että sisältö on helposti ymmärrettävissä.

– Sivuista voi olla hyötyä ihan kaikille. Niiden suunnittelussa on pyritty selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen, kertoo kirkon saavutettavuusasioista vastaava Riitta Kuusi.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Selkokieliset verkkosivut on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia yleiskielisen tekstin ymmärtämisessä. Kohderyhmään lukeutuvat ihmiset, joilla on vamman tai sairauden vuoksi vaikea hahmottaa tekstiä. Lisäksi sivuja voivat käyttää lapset ja vanhukset, sekä ihmiset, joiden äidinkieli ei ole suomi.

– On tärkeää, että jokainen voi saada tietoa Jumalasta itselleen sopivalla kielellä. Esimerkiksi maahanmuuttajat eivät välttämättä tunne kirkon toimintaa Suomessa tai kristinuskon peruskäsitteitä suomeksi, Kuusi selventää sivujen käyttötarvetta.

Uudistuneilla sivuilla on perustietoa kirkon toiminnasta, jumalanpalveluksesta ja kirkkovuodesta. Sieltä löytyvät kirkollisten toimitusten selkomukautukset esimerkiksi avioliittoon vihkimiseen ja kasteeseen.

Mukauttamisella tarkoitettaan tekstin sisällössä olennaiseen keskittymistä ja ylimääräisen rajaamista pois. Tekstissä pyritään välttämätään vaikeita, vieraita ja pitkiä sanoja, jotta lukijan on helppo ymmärtää lukemansa. Vaikeat ilmaukset pyritään avamaan ja monimutkaiset lauserakenteet jätetään pois.

Sivuille on tarkoitus lisätä myös selkomukautettuja Raamatun tekstejä sekä rukouksia kirkkovuoden pyhäpäiviä varten. Uudistuneet verkkosivut löytyvät osoitteesta selko.evl.fi.

Kirkko uudistaa myös ruotsinkieliset selkosivunsa tänä kesänä.

Lähde: Kirkon tiedotuskeskus, Selkokeskus

Kuva: Pixabay/niekverlaan