Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kenttäpiispan rooli piispainkokouksessa muuttuu

 

Pekka Särkiö kantaa huolta kenttäpiispan statuksesta puolustusvoimien organisaatiossa. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapalvelu

Kenttäpiispa Pekka Särkiö toivoo, että viran arvostus säilyisi kirkossamme korkeana, koska puolustusvoimissakin kenttäpiispa on osa ylintä johtoa, kenraalikuntaa.
– Jos kirkossa lasketaan kenttäpiispan asemaa kirkon hallinnossa, se voi olla sellainen signaali, joka vaikuttaa kirkollisen työn asemaan puolustusvoimissa.

Kenttäpiispan rooli piispakunnassa on herättänyt kritiikkiä heti vuodesta 1941 alkaen, jolloin ensimmäinen sotilaspappien työtä johtava sotilasrovasti nimitettiin kenttäpiispaksi armeijan tahdosta.

Elokuussa kirkkohallituksen vuonna 2010 perustama työryhmä jätti mietinnön kirkon keskushallinnon ja sen toimielinten uudistamiseksi. Mietinnössä ehdotetaan, että kenttäpiispalla olisi jatkossa täysjäsenyyden sijasta puhe- ja läsnäolo-oikeus piispainkokouksessa. Mietintö on lausuntokierroksella ja viime viikolla piispainkokous hyväksyi kenttäpiispan roolin muutoksen.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Kenttäpiispa Pekka Särkiön huoli kenttäpiispan statuksesta Puolustusvoimissa liittyy Puolustusvoimien organisaatiomuutoksiin.

Kirkolliselle työlle uusi osasto

Vielä vuonna 2015 uudistettavassa puolustusvoimien organisaatiossa ei tapahdu ratkaisevia muutoksia. Muutaman sotilaspapin vähennyksen lisäksi kirkollinen työ siirtyy osastolle, joka vastaa kaikesta alokkaille annettavasta koulutuksesta ja palvelusta.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen on kuitenkin linjannut, että nykyisen suuruinen puolustusvoimien ylläpito ei ole jatkossa mahdollista ilman puolustusvoiminen perusteellista uudistusta.

Ensimmäistä kertaa kenttäpiispan virka on nyt määräaikainen kuten muutkin puolustusvoimien ylimmät virat. Kenttäpiispa Pekka Särkiö sanoo luottavansa siihen, että kirkollisessa työssä tarvitaan jatkossakin toimialan johtajaa, kun kenttäpiispan viisivuotistoimikausi päättyy.

Pekka Särkiö kertoo kenttäpiispan työstä Radio Dein Viikon vieras -lähetyksessä torstaina 20.9. kello 15.20.

Tiistaina 25.9. klo 22.05 kuultavassa Viikon vieras -koostelähetyksessä tutustutaan syvällisemmin armeijan liepeillä, kenraalin poikana aikuiseksi varttuneeseen Pekka Särkiöön.

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)