Keinoälyn avulla autetaan perheväkivallan uhreja avun piiriin Tansaniassa

 

Kuvituskuva Tansaniasta. Kuva: Virve Rissanen

Suomen Lähetysseura yhdistää voimansa kahden suomalaisen yrityksen kautta, jotta tansanialaiset väkivaltaa kokeneet tytöt ja naiset saisivat apua helpommin.

Kyseessä on kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon Powerbankin rahoittama kokeilu, jossa rakennetaan AINO-chatbot. Botti ohjaisi väkivaltaa kokeneen ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä oikeihin tansanialaisiin tahoihin, mutta se myös antaisi psykososiaalista tukea tekstimuodossa. Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaa teknologiayritys We Encourage ja psykososiaalisesta tuesta lähisuhdeväkivaltatyön yritys Hyvinpitely yhdessä tansanialaisten asiantuntijajärjestöjen kanssa.

Tansaniassa esiintyy paljon perheväkivaltaa. Lisäksi lähes kolme neljäsosaa koskaan naimisissa olleista naisista on kokenut avioliitossaan kontrolloivaa käytöstä.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Suomen Lähetysseuran lasten oikeuksien asiantuntija Anna Holmström asuu Tansaniassa ja tietää, että maassa tarjotaan jo melko hyvin palveluita väkivallan uhreille. Kynnys avun hakemiseen voi silti olla korkea.

Väkivallasta ilmoitetaan harvoin kenellekään.

”Väkivallasta ilmoitetaan harvoin kenellekään, edes hoitohenkilökunnalle tai poliisille. Vaikka selviytynyt hakee apua, prosessi päättyy usein perheeseen. Esimerkiksi naimisissa olevan naisen odotetaan ensin puhuvan miehensä perheenjäsenten kanssa. Usein toimien perimmäisenä tavoitteena on avioliitossa pysyminen”, Holmström sanoo.  

Tansaniassa on jo nyt toimiva lasten kriisipuhelin. Chatbotista tulisi puhelinlinjan lisäpalvelu.

”Botti kannustaa hakemaan apua. Sen avulla avun piiriin pääsisivät myös esimerkiksi kuulovammaiset naiset”, Holmström huomauttaa.

Suomalainen yritys Hyvinpitely tietää kokemuksistaan Suomesta, että väkivaltaisissa suhteissa moni kokee olevansa yksin. Siksikin matalan kynnyksen apu tulee tarpeeseen.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvät myös häpeän tunteet.

”Lähisuhdeväkivallan ensimmäinen merkki voi olla huolenpidoksi ja kiinnostumiseksi verhoutuva kontrollointi. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvät myös häpeän tunteet”, sanoo väkivaltatyön asiantuntija ja ratkaisukeskeinen terapeutti Katja Kytölä Hyvinpitelystä.

Toimijoiden yhteistyö alkoi jo maaliskuussa naistenpäivän verkkoseminaarissa, jossa suomalaisia ja tansanialaisia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan työskenteleviä kutsuttiin jakamaan kokemuksiaan.

Tänä vuonna chatbottia kehitetään teknisen puolen lisäksi esimerkiksi kohderyhmätapaamisilla. We Encourage rakentaa parhaillaan botin ensimmäistä kokeiluversiota englanniksi ja mahdollisesti myös suomeksi. Tansaniaan botti tulee swahiliksi.