Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Katso tuoreet tilastot: Raamatunkääntäminen nopeutunut maailmanlaajuisesti

 

Pohjoissaamen Raamattu otettiin käyttöön Suomen ev.lut. kirkossa syyskuussa 2019.

Raamatunkäännöstyötä tehdään ennennäkemättömällä tahdilla. Pipliaseurat ovat saaneet viidessä vuodessa valmiiksi raamatunkäännöksiä jopa viidennekselle maailman väestöstä.

Vuoden 2019 lopussa Raamattu oli saatavana 694 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,7 miljardia ihmistä. Lähes kolme neljäsosaa näistä Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä.

Uusi testamentti on käännetty 1 542 kielelle. Näiden kielten puhujia on 793 miljoonaa. Jokin raamatunosa on käännetty 1 159 kielelle, ja näitä puhuu 463 ihmistä. Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä. 1,5 miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua omalla kielellään.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Vuonna 2019 ensikäännös 50 kielelle ja uusi käännös 40 kielelle

Vuonna 2019 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 90 kielellä. Nämä käännökset ovat 617 miljoonan ihmisen saavutettavissa. Uusista raamatunkäännöksistä 50 oli ensikäännöksiä. Näitä kieliä puhuu 29 miljoonaa ihmistä.

Ensikäännökset jakautuvat seuraavasti:

  • 6 kielelle ensimmäinen koko Raamattu
  • 11 kielelle ensimmäinen Uusi testamentti
  • 33 kieliryhmälle ensimmäinen raamatunosa tai sitä seuraava muu osa ensimmäistä kertaa

Ensimmäisen koko Raamatun käännökset saavuttavat arviolta 4,2 miljoonaa ihmistä. Uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä. Se ei välttämättä ole kuitenkaan ensikäännös, vaan samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

Uudet ja uudistetut käännökset sitouttavat ihmisiä Raamattuun

Kielet kehittyvät ja myös Raamatun kieli vanhenee. Siksi Raamatusta tehdään yhä uusia käännöksiä: tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä.

Uusia raamatunkäännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarpeisiin, kuten Raamatut selitetekstein (eng. Study Bible) tai Raamatut erityisryhmille ja erilaisiin jakelukanaviin.

Vuonna 2019 pipliaseurat julkaisivat 40 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten puhujia on 588 miljoonaa ihmistä.

Viidessä vuodessa raamatunkäännöksiä yli 1,7 miljardille ihmiselle

Pipliaseurat ovat saaneet viidessä vuodessa valmiiksi raamatunkäännöksiä jopa viidennekselle maailman väestöstä. Käännöksiä on julkaistu vuodesta 2015 lähtien 270 kielelle, joita puhuu yli 1,7 miljardia ihmistä.

Viiden viime vuoden aikana ensikäännös valmistui 154 kielelle, joiden puhujia on 186 miljoonaa ihmistä. Heistä 57 miljoonaa ihmistä sai ensimmäisen koko Raamattunsa omalle kielelleen, yhteensä 50 uutta Raamatun ensi käännöstä. Uusi tai uudistettu käännös valmistui 116 kielelle, joiden potentiaalinen yleisö on 1,5 miljardia ihmistä.

– Yhteistyökumppanien taloudellinen tuki ja työhönsä omistautuneet raamatunkääntäjät, joista monet työskentelevät vaikeissa olosuhteissa, ovat mahdollistaneet sen, että viiden vuoden aikana valmistuneet Raamatut saavuttavat jopa 1,7 miljardia ihmistä, sanoo UBS:n pääsihteeri Michael Perreau. – Se on paljon. Mutta mikä todella innostaa ja motivoi meitä, on se, miten Jumala käyttää sanaansa muuttaakseen yksilöiden, kirkkojen ja yhteisöjen elämää.

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies, UBS) on maailmanlaajuinen pipliaseurojen verkosto, joka toimii 240 maassa ja alueella.

Digitaalinen raamattukirjasto on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa

Raamatuntekstien määrä digitaalisessa raamattukirjastossa (The Digital Bible Library, DBL) on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuoden 2019 loppuun mennessä DBL:ssä oli 2 424 tekstiä 1 589 kielellä, joita puhuu 5,7 miljardia ihmistä.

Äänikirjojen lukumäärä on kasvanut eksponentiaalisesti 1 180 kirjaan 780 kielellä, joita käyttää 5,5 miljardia ihmistä. Ensimmäinen viittomakielinen käännös ladattiin palveluun vuonna 2018. Viime vuonna palvelussa julkaistiin viisi viittomakielistä käännöstä.

Käännöksiä kuuroille ja näkövammaisille ihmisille

Vain noin 10 prosentilla maailman viittomakielisistä ihmisistä on jokin raamatunosa käännettynä. Vuonna 2019 11 viittomakielelle valmistui jokin raamatunteksti. Näitä viittomakieliä käyttää noin 2,8 miljoonaa kuuroa ihmistä. Thaimaan viittomakielelle, jota käyttää 200 000 ihmistä, valmistuivat Markuksen evankeliumi, Apostolien teot sekä Ruutin ja Joonan kirjat.

Pistekirjoitettujen Raamattujen tekeminen näkövammaisille ihmisille on edelleen tärkeä painopiste pipliaseuroissa. Pistekirjoituksella tehtyjä raamatuntekstejä julkaistiin kolmella intialaisella kielellä, mukaan lukien ensimmäinen pistekirjoituksella varustettu Uusi testamentti assameksi ja kahdeksan Vanhan testamentin kirjaa. Kahdellatoista intialaisella kielellä on toistaiseksi pistekirjoitettu Raamattu. Saksassa Uusi testamentti pistekirjoituksella valmistui vuonna 2018 ja seuraavana vuonna julkistiin deuterokanoniset kirjat pistekirjoituksin.

Tavoite: 1 200 käännöstä valmistuu vuoteen 2038 mennessä

Pipliaseurojen tavoitteena saada 20 vuodessa valmiiksi 1200 käännöstä, joilla on mahdollisuus saavuttaa 600 miljoonaa ihmistä.

Tavoitellusta 1 200 raamatunkäännöksestä 63 valmistui helmikuuhun 2020 mennessä. Työtä on vielä edessä, sillä 277 tekstiä on vielä valmisteilla ja 860 hanketta aloittamatta.

– Tarkoituksenamme ei ole täyttää kirjahyllyjä, vaan haluamme täyttää sydämiä elämää muuttavilla raamatunsanoilla, sanoo UBS:n kansainvälisen raamatunkäännöstyön johtaja Alexander Schweitzer. – Kunnianhimoinen tavoite auttaa meitä työskentelemään entistä tehokkaammin tehtävän suorittamiseksi.

Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 31.3.2020 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2019. Näihin tilastoihin kootaan vuosittain kaikkien keskeisten kansainvälisten raamatunkäännöstoimijoiden luvut. Global Scripture Access Report – 2019 Annual Progress. United Bible Societies 2020. Luvut 31.12.2019.

 
Pipliaseura artikkeliban. 21.3.-