Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Katri Malmi ja Laila Nieminen kannustavat nuoria ehdokkaiksi seurakuntavaaleihin

 

Kirkon nuoret vaikuttajat Katri Malmi (vas.) ja Laila Nieminen toivovat, että mahdollisimman moni nuori rohkaistuisi asettumaan ehdolle ensi syksyn seurakuntavaaleissa.

Kirkollisissa luottamuselimissä on alle 30-vuotiaita vain kuusi prosenttia. Katri Malmin ja Laila Niemisen mielestä nuoria päättäjiä pitää saada mukaan, jotta nuoret kokisivat kirkon omakseen.

Lukujen valossa kirkollinen vaikuttaminen ei näytä kiinnostavan nuoria. Kirkollisissa luottamustehtävissä toimivien henkilöiden keski-ikä on 54 vuotta ja 42 prosenttia heistä on yli 60-vuotiaita.

Kaksi nuorta naista: muotoilija Laila Nieminen Joensuusta ja teologian maisteri Katri Malmi ovat kuitenkin valinneet vaikuttamisen tien ja haluavat olla rohkaisemassa muitakin nuoria mukaan kirkollisiin luottamustehtäviin. Nieminen on mukana seurakuntaneuvostossa Joensuussa ja Malmi toimii puheenjohtajana Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmässä NAVI, joka pyrkii edistämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Pipliaseura Neliöb. 11.-12.12. (13-14/14pv) MJa

– Nuori sukupolvi on syntynyt ihan erilaiseen maailmaan kuin edelliset sukupolvet. Vanhemmat ihmiset eivät ymmärrä, mitä minun sukupolveni kaipaa. Kristinuskon ydin on kaikkia varten, Katri Malmi perustelee nuorten vaikuttajien tarpeellisuutta kirkossa.

Katri Malmi kertoo, että ilman muiden kannustusta hän ei olisi ehkä ajatellut, että voisi lähteä vaikuttamaan asioihin. Moni nuori tarvitsee kannustusta ja rohkaisua pohtiessaan ehdokkaaksi asettumista seurakuntavaaleissa.

Laila Niemistä motivoi asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa vaikuttamisen halu, arvomaailma ja usko Jeesukseen Kristukseen. Nieminen on mukana myös NNKY:n hallituksessa.

Malmi ja Nieminen toivovat, että kirkko olisi kaikkia varten ja että jokaisella olisi oikeus elää vakavasti otettavana kristittynä.

– Kirkko ei ole viranomaisorganisaatio, vaan me olemme kirkko, Malmi sanoo.

– Kirkkoon tulolle pitäisi olla matalakynnys. Kirkon ytimen, Jeesuksen Kristuksen, tulee olla kaikessa, Nieminen toteaa.

Katri Malmi ja Laila Nieminen kertoivat ajatuksistaan NNKY:n päivässä huhtikuun lopussa.