Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Katolilaisilta ja evankelikaaleilta yhteinen julkilausuma avioliitosta

 

Yhteensä viisikymmentä amerikkalaista vaikutusvaltaista roomalaiskatolista sekä evankelikaalista teologia ja vaikuttajaa on julkaissut yhteisen julkilausuman avioliitosta. Julkilausuma tahtoo rohkaista kristittyjä eri kirkkokunnista säilyttämään käsityksen miehen ja naisen välisestä avioliitosta ilman kompromisseja ja todistamaan siitä julkisessa tilassa rohkeasti.

Julkilausuman nimi on The Two Shall Become One Flesh: Reclaiming Marriage.

Julkilausumassa todetaan muun muassa, että ”Pidämme totena voimakkaasti ja ilman varauksia, seuraten Pyhien Kirjoitusten selvää todistusta, että avioliitto on ainutkertainen ja etuoikeutettu merkki Kristuksen ja hänen kansansa ja Jumalan ja hänen luomakuntansa välisestä liitosta – ja että se voi palvella tänä merkkinä vain, kun mies ja nainen yhdistetään pysyvään liittoon.”

IK-opisto Neliöb. 17.-30.6.

Julkilausumassa tuodaan esille, että avioliiton ja perheen kriisistä länsimaissa kärsivät ennen kaikkea lapset ja vähemmän koulutettu väestönosa, jolle tapahtuu enemmän avioeroja, abortteja ja jolle syntyy enemmän avioliiton ulkopuolisia lapsia. Lisäksi lausumassa esitetään lainopillisia huolia, jotka seuraavat avioliiton uudelleenmäärittelystä: ”Missä perhe on valtion luomus, lapsista tulee monissa tärkeissä lainopillisissa merkityksissä valtion omaisuutta.”

Julkilausumassa myös pyydetään anteeksi menneitä väärinkäytöksiä ja syntejä ja peräänkuulutetaan parempia keinoja, joilla kaikki naimattomat ihmiset voidaan paremmin ottaa huomioon seurakunnissa.

Julkilausuman virallinen julkaisija on Evangelicals and Catholics Together-järjestö, jonka ovat perustaneet vuonna 1994 katolinen teologi Richard John Neuhaus sekä evankelikaalinen lakimies Chuck Colson.

Allekirjoittajina ovat muun muassa J. I. Packer, Rick Warren, Kevin J. Vanhoozer, Peter Leithart, Mark Galli, Brian C. Stiller, George Weigel, Reinhard Hütter, Ryan Anderson ja Robert Gagnon.

Julkilausuma on luettavissa First Things-lehden nettisivuilla.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie