Kansanedustaja Antero Laukkanen peräänkuuluttaa koulutuksen järjestäjien yhdenvertaista kohtelua

 

Antero Laukkanen. Kuva: Sakari Röyskö

Kansanedustaja Antero Laukkasen (kd) mukaan yksityisen koulutuksen järjestäjät eivät edelleen ole samalla viivalla muiden kanssa. Niiden tulisi saada julkisten toimijoiden tapaan täysimääräinen kotikuntakorvaus.

Hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä kansanedustaja Antero Laukkanen kysyy, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin yhdenvertaisen rahoituksen turvaamiseksi, jotta yksityisten koulujen oppilaat olisivat yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa asemassa kunnallisten koulujen oppilaisiin nähden.

– Tällä hetkellä kunnallisen opetuksen järjestäjä saa oppilaasta sadan prosentin rahallisen korvauksen, kun vastaavasti yksityiset kristilliset koulut saavat vain 94:n korvauksen oppilaasta. Nykyistä korvausjärjestelmää perustellaan sillä, että ei-kunnallisilla kouluilla ei ole vastuuta erityisopetuksesta, jolloin kustannukset ovat pienemmät, sanoo Antero Laukkanen.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Laukkasen mukaan käytännössä kaikkia opetuksen järjestäjiä kuitenkin sitoo erityisopetuksen tuen järjestämisvelvollisuus, jota myös kristilliset koulut velvoitteen mukaan antavat.

Sivistysvaliokunta on toistuvasti kiinnittänyt huomiota siihen, että yksityisiä koulutuksen järjestäjiä kohdellaan rahoituksellisesti eri tavalla, vaikka niillä on lähes samat velvoitteet ja ne noudattavat samaa opetussuunnitelmaa kuin kuntien koulut. Toimiessaan näin julkinen valta asettaa yksityiset ja julkiset toimijat eriarvoiseen asemaan, Laukkanen muistuttaa.

Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on todennut näin: ”Aiemmin vanhat yksityiskoulut saivat korvauksen sadan prosentin mukaan ja uudet luvat myönnettiin 90 prosentin tasolla, kunnes järjestelmää muutettiin vuonna 2014. Muutos tehtiin vailla mitään järkiperusteita ja sen seurauksena yksityinen järjestäjä saakin kotikuntakorvausta 94 prosenttia. Muutoksen seurauksena osa kouluista menetti, osa sai hieman lisää, mutta seurauksena oli se, että yksityiset järjestäjät saavat poikkeuksetta pienemmän rahoituksen.”

– Rinteen hallituksen koulutuspoliittisen linjan painopiste on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostava. Missä ovat hallituksen toimet tämän räikeän koulutuksellisen epätasa-arvon korjaamiseksi, ihmettelee Laukkanen.

Suomessa on runsaat sata luvanvaraista yksityiskoulua, joista 17 on kristillisiä kouluja. Niissä on käytössä sama tuntijako ja opetussuunnitelma kuin vastaavissa kunnan kouluissa. Kristilliset koulut tarjoavat huoltajille mahdollisuuden valita lapselle kristilliseen maailmankatsomukseen pohjautuvan koulutuksen. Tämä huoltajien valinnanvapaus turvataan niin ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa kuin EU:n perusoikeuskirjassa.