Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kaisa Huhtala ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin

 

Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra, teologian lisensiaatti, pappisasessori Kaisa Huhtala (s. 1963), on Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin 3. ehdokas. 

Valitsijayhdistys jätti valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tuomiokapituliin 21.8.2020.

Kaisa Huhtala on työskennellyt Porin Teljän seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2011. Hän on Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessori toista kolmivuotiskautta. Huhtala on toiminut aiemmin muun muassa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajana ja kasvatusteologina.

IK-opisto Neliöb. 17.-30.6.

Huhtala näkee piispan roolin yhteyden rakentajana eri tavoin toimivien ja uskonsa Jeesukseen Kristukseen sanoittavien kristittyjen kesken.

”Piispan tulee rohkaista ja kutsua kirkon yhteyteen tietään ja uskoaan etsivät ja monenlaisista taustoista saapuvat kristityt”, Huhtalan verkkosivuilla todetaan.

Huhtala luonnehtii kirkkoa tavallisten ihmisten kirkoksi, joka rukoilee ja etsiytyy Sanan ja sakramenttien äärelle.  
”Kirkko, ja sen paikallisyhteisö, messuyhteisö, kokoontuu Sanan äärelle, lukee ahkerasti Raamattua, kuuntelee ja etsii Jumalan tahtoa yhä uudelleen muuttuvassa ajassa. Se rukoilee jatkuvasti, etsii vahvistusta ja ymmärrystä, tuo ihmisten hädän ja tuskan, ilon ja kiitoksen Jumalan eteen. Se kokoontuu ehtoollispöytään, kohtaamaan läsnäolevan Kristuksen. Se julistaa yhä uudelleen ja eri tavoin ihmisten pariin etsiytyen evankeliumin sanomaa, Jeesusta Kristusta, joka on Herra ja Vapahtajamme.”

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu alkoi 6.7. ja päättyy 7.9. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1192. Äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Suhdeluku on siis puolet ja puolet. Maallikkovalitsijoista suurin osa on arkkihiippakunnan seurakuntien edustajia. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot ovat paikallisesti valinneet omat edustajansa. Seurakuntakohtainen valitsijoiden lukumäärä vaihtelee seurakunnan koon mukaan. Näin valittujen lisäksi äänioikeutettuja maallikkovalitsijoita ovat myös hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Turun arkkihiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5.11.2020. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.12.2020.

Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021 ja hänet vihitään virkaansa 7.2.2021 Turun tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31.1.2021.

Aiemmin piispan vaaliin ehdolle on asetettu myös kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja hiippakuntadekaani Mari Leppänen.

Kirkon viestintä