Joukko seurakuntien työntekijöitä paneutui työpaikkakiusaamisen juuriin

 

Agricolan kirkon ehtoollisvälineet. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Juuri nyt evankelis-luterilaisille seurakunnille ja niissä työskenteleville on tarjolla verkko-opintokokonaisuus tulevaisuuden työelämätaidoista korona-ajan opeilla höystettyinä.

Työpaikkakiusaaminen on ongelma, joka ei ole vieras sielläkään, missä ollaan tekemisissä hengellisten asioiden kanssa.

Kirkon työmarkkinalaitos ja Työterveyslaitos järjestivät viime vuonna Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen -verkkovalmennuspilotin, johon ne hakivat kiinnostuneita seurakuntia hiippakuntien tuomiokapitulien kanssa.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Mukaan pääsi reilut kymmenen pientä ja keskisuurta työyhteisöä.

Kyseinen Työterveyslaitoksen tarjoama koulutuskokonaisuus vaikutti sisällöllisesti hyvältä, joten halusimme kokeiluluonteisesti antaa joillekin seurakunnille mahdollisuuden osallistua siihen, kertoo kirkkoneuvos Anna Kaarina Piepponen.

Verkkovalmennus varusti esimiehiä puuttumaan vastuuttomaan työkäyttäytymiseen matalalla kynnyksellä sekä ratkomaan työyhteisön konflikteja. Lisäksi käsiteltiin työpaikkakiusaamisen ja kiistatilanteiden ennaltaehkäisyn menetelmiä sekä keinoja vahvistaa avointa toimintakulttuuria.

Taidot kasvoivat myös verkkovälitteisen ja vertaisoppimisen keinoin tapahtuvasta henkilöjohtamisen osaamisen syventämisestä.

Kehittämispäällikkö Sara Lamminmäki Työterveyslaitoksesta tietää, että valitettavan monilla työpaikoilla jätetään selvittämättä mutkistuneita henkilösuhteita sekä jätetään puuttumatta epäasialliseen kohteluun.

Koettujen ja havaittujen ongelmien esiin ottamisessa tarvitaan tilannetajua ja rohkeuttakin. Esimiehillä on kuitenkin velvollisuus ja vastuu puuttua, ottaa puheeksi ja selvittää hankalia tilanteita. Avoimen sekä toisia huomioon ottavan työyhteisön kehittyminen vaatii jokaisen työyhteisön jäsenen panosta.

Lamminmäen mielestä hyvä startti on käsitellä yhdessä dokumentteja ja ohjeita sekä työstää niitä omalle työyhteisölle sopiviksi.

Niiden soveltamista on myös yhdessä seurattava.

Pilottikoulutus toi ilmi, että seurakuntien työyhteisöissä koettiin vahvuuksiksi tehtävien hoitaminen vastuullisesti annetussa ajassa, muiden auttaminen ja neuvominen tarvittaessa sekä muiden tukeminen työn tavoitteiden saavuttamisessa.

Tätä hyvää kannattaa edelleen vahvistaa.

Työterveyslaitoksen koulutuskokonaisuus on jo päättynyt; nyt kaikkien evankelis-luterilaisten seurakuntien työntekijöille on tarjolla maksuton verkko-opintokokonaisuus tulevaisuuden työelämätaidoista.

Materiaali täydentyy tämän vuoden alkupuolella aiheilla, jotka liittyvät haastavaan korona-aikaan. Tämä kokonaisuus on hankittu yhdessä kirkon henkilöstöjärjestöjen kanssa, kertoo Anna Kaarina Piepponen.