Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Jolkkonen vetoaa vanhempiin koulurauhan puolesta

 

Kuopion piispa Jari Jolkkonen kutsuu vanhempia talkoisiin koulurauhan puolesta. Hän korostaa, että koulurauhan turvaaminen vaatii kodin ja koulun yhteistyötä. Piispa Jolkkonen puhui koulurauhasta opettajille ja vanhemmille Martti Ahtisaaren koululla Kuopiossa 13.8.2012, kertoo Kirkon tiedotuskeskus.

– Tuhansille koulun alkaminen merkitsee palaamista painajaiseen, jossa koululainen joutuu yhä uudestaan kohtaamaan toisten ivalliset hymyt, loukkaavat sanat ja muut eristämisen eleet, Jolkkonen sanoi.

Hän huomautti, että säännöllisen viikoittain tapahtuvan kiusaamisen kohteeksi kokee joutuvansa 5-8 prosenttia koululaisista.

– Tilastollisesti luku voi kuulostaa pieneltä, mutta konkreettisiksi kasvoiksi, ihmispersooniksi, muutettuna luku on suuri. Jokainen kiusaamistapaus on liikaa.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Jolkkonen totesi, että suomalainen koulu voi pääsääntöisesti hyvin. Hyvistä oppimistuloksista kertovat Pisa-tutkimukset kertovat kuitenkin myös työrauhaongelmista. Monissa työrauhaa mittaavissa väittämissä Suomi sijoittuu OECD-maiden heikoimmin pärjäävien joukkoon.

Jolkkosen mukaan on selvää, että jokaisella koululaisella on vastuu työrauhan ylläpitämisestä. Koska tätä ei opita yhdessä yössä, tarvitaan kodin ja koulun, opettajien ja vanhempien yhteistyötä.

Hän rohkaisi opettajia vaatimaan oppilailta työrauhan kunnioittamista, sillä työrauha on kaiken oppimisen edellytys.

– Pitäkää kiusaamisessa nollatoleranssi, sillä jokaisella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Puuttukaa päättäväisesti jokaiseen tapaukseen. Jos yhdellä koululaisella on pysyviä vaikeuksia yhteisissä pelinsäännöissä, ottakaa rohkeasti yhteyttä kotiin. Teillä on lupa odottaa meiltä vanhemmilta, että ongelmiin puututaan ja niistä puhutaan kotona.

Hän kutsui erityisesti vanhempia talkoisiin työrauhan vahvistamiseksi.

– Pyrkikää yhteistyöhön koulun kanssa. Jos opettaja viestittää lapsen käytösongelmista, ottakaa nämä viestit vakavasti. Meillä vanhemmilla pitää olla rohkeutta kuulla opettajien viestejä, puhua asioista avoimesti lapsen kanssa kotona, selvittää ongelmien syyt ja ryhtyä tarvittaviin korjaustoimiin lasta tukien ja hänen auttamiseksi.

Jolkkonen toivotti oppimisen iloa uuteen lukuvuoteen kaikille opettajille, oppilaille ja vanhemmille sekä hyvän Jumalan siunausta.

 
Artikkelibanneri perussanoma