Johdattaako Alfa uskoon, vai jättääkö se ikuiseksi etsijäksi?

 

”Meidän tehtävämme on luoda tila keskustelulle ja ajattelulle. Uskomme, että siitä eteenpäin Pyhä Henki tekee pienryhmissä työtään”, sanoo Alfa Suomen toiminnanjohtaja Panu Pitkänen. Kuva: Alfa Suomi

Kristinuskon ydinasioita käsittelevä kurssi lupaa tarjota tilaa kysymyksille ja kaikenlaisille näkemyksille. Tarjoaako se myös vastauksia?

Alfa Suomen toiminnanjohtaja Panu Pitkänen kertoo, että Alfa on turvallinen tila ja paikka pohtia elämän suuria kysymyksiä kristinuskon viitekehyksessä. Alfan nettisivujen mukaan kyse on konseptista, jossa kaikki kysymykset ovat sallittuja eikä mielipiteitä arvoteta. Alfa on havaittu hyvin toimivaksi, sillä sen myötä monet ovat sitoutuneet seurakuntaan ja tulleet uskoon.

– Meidän tehtävämme on luoda tila keskustelulle ja ajattelulle. Uskomme, että siitä eteenpäin Pyhä Henki tekee pienryhmissä työtään, minkä myötä etsijät ja kyselijät voivat löytää vastauksia. Alfa on johdattanut paljon ihmisiä uskoon, joten kyllä se vastauksiakin tarjoaa, vaikka periaatteessa kyse on avoimesta pohdinnasta ja keskustelusta, Pitkänen kertoo.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Hämeenlinnan vapaaseurakunnan pastori Arto Kortemaa kertoo, että kyselevästä ja pohtivasta otteestaan huolimatta Alfan tarkoituksena on olla evankelioiva kurssi, joka johtaa ihmisiä uskoon ja pelastukseen. Parhaimmillaan se toimii myös merkittävänä askeleena matkalla kohti seurakuntayhteyttä. 

Ihminen tarvitsee tilaa ajatella itse

Alfa on pienryhmissä toteutettava kurssi, jonka ideana on opastaa osallistujat kristinuskon alkeisiin. Kurssin kolme peruspilaria ovat ateria, alustus ja avoin keskustelu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisen ruokailun jälkeen on hengellinen osuus, jossa osallistujat pääsevät pohtimaan elämän suuria ja pieniä kysymyksiä. Kurssilla käsitellään paljon teemoja, jotka ovat olennaisesti kristinuskon ytimessä. Eri kurssikertojen otsikoita ovat muun muassa Kuka Jeesus on? ja Miksi Jeesus kuoli?

Avointa keskustelua edeltää aina alustus, joka pohjautuu klassiseen kristinuskoon. Pitkäsen mukaan juuri nämä alustukset luovat kursseille kristillisen viitekehyksen. Tätä kautta Raamatun sanoma tulee osallistujille tutuksi. Pitkänen kuvailee, että Alfan ajatuksena on esittää evankeliumi osallistujille lempeästi ja sallivasti. Se on kuin ajatusleikki:

– Mitä jos kristinusko olisikin totta? Mitä se silloin merkitsisi minun elämässäni? Eihän uusia ja kalliita vaatteitakaan yleensä osteta sovittamatta, niin tässä on sama periaate. Saa vähän kokeilla, miltä tuntuisi, jos uskoisikin Raamatun opetuksiin, Pitkänen vertaa.

Kortemaan mukaan Alfa-tapaamisten keskusteluissa nousee esiin kysymyksiä laidasta laitaan. Monet pohtivat esimerkiksi kipeitä ihmissuhdekiemuroita, osa taas kysyy, mitä uskoon tuleminen tarkoittaa ja miten jonkin asian todeksi tietäminen muuttuu eläväksi uskoksi.

– Keskiverto nykyihminen haluaa, että hänellä on tilaa ajatella eikä hänelle kaadeta valmiita vastauksia. Se, että sanomme, ettei kenenkään mielipide ole väärä, on nimenomaan toisin ajattelevien kunnioittamista. Alfa ohjaa hyvälle ja terveelle hengelliselle polulle, jossa uskalletaan kysyä myös vaikeita kysymyksiä, eikä käsketä purematta nielemään valmiita vastauksia.

Kuka voi osallistua Alfaan?

Alfaan osallistujat ovat moninainen joukko, ja he tulevat usein keskenään erilaisista taustoista. Monet tulevat ensimmäistä kertaa elämässään kristilliseen toimintaan esimerkiksi ystävänsä kutsumina, mutta osalla saattaa olla pitkäkin seurakuntatausta. Alfa on hyvä väylä takaisin seurakuntaan palaamiseen.

– Monet ovat olleet nuoruudessaan aktiivisia seurakuntalaisia, mutta kun nuorten toiminnasta on jääty pois, ei ole välttämättä hakeuduttu mukaan aikuisten toimintaan, Pitkänen sanoo.

Myös Arto Kortemaa ajattelee, että Alfa toimii erinomaisesti kertauskurssina jo uskossa oleville. Hän ei näe ongelmaa siinä, että uskovat ja ei-uskovat etsivät yhdessä vastauksia elämän perimmäisiin kysymyksiin.

–Joskus voi tietysti tulla ristiriitoja, jos ollaan tosi eri mieltä asioista. Pääsääntöisesti keskustelut toimivat kuitenkin hyvin. Uskovat osallistujat voivat myös toimia ikään kuin ryhmänjohtajan tukena keskustelussa.

Kortemaa ajattelee, ettei Alfan tarvitse aina tarjota suoria ja yksiselitteisiä vastauksia.

– Tarkoitus on nimenomaan pohtia yhdessä. Ei ryhmänohjaajankaan tarvitse aina tietää vastausta kaikkeen. Välillä voi olla jopa ihan hyvä tunnustaa, ettei tiedä. Sitten voi vaikka luvata, että selvittää vastauksen seuraavaan kertaan mennessä. Tämä auttaa myös säilyttämään osallistujien mielenkiinnon.

– Uskossa eläminen on jatkuvaa kasvamista sekä uusien vastausten etsimistä ja löytämistä, muistuttaa Panu Pitkänen.

Alfa muutoksessa

Alfa on Suomessakin suosittu evanke-lioinnin muoto, sillä vuosina 2020 ja 2021 yli yhdeksänkymmentä seurakuntaa on järjestänyt kursseja. Puolentoista vuoden aikana kursseja on pidetty reilut kolmesataa.

Hämeenlinnassa on järjestetty Alfaa vuodesta 1996 lähtien, ja suurimman osan ajasta kurssi on pyörinyt kaksi kertaa vuodessa. Viime vuosina ryhmäkoot ovat olleet noin kymmenen henkeä.

– Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana porukkaa oli aika paljon enemmän, monesti noin 35. Yksi syy väkimäärän laskuun on se, että oman seurakunnan jäsenistä iso osa on kurssin jo käynyt. Ensimmäisinä vuosina he toivat mukana itsensä lisäksi ystäviäänkin, minkä johdosta osallistujia oli niin paljon, Kortemaa sanoo.

Yksi asia on kuitenkin pysynyt ennallaan: seurakuntaan tulee yhä edelleen uusia ihmisiä Alfan kautta, vaikkakin hieman vähemmän kuin aiemmin.

Panu Pitkänen kertoo, että pandemia-aikana Alfa on siirtynyt suurimmalta osin verkkoon. Hän myöntää olleensa yllättynyt siitä, miten hyvin videoyhteydellä toteutetut tapaamiset ovat toimineet.

– Verkkokurssit ovat varmasti tulleet jäädäkseen. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta, ja ihmiset ovat kokeneet hyväksi sen, että kurssille osallistuminen ei ole ollut tä sijainnista riippuvaista. Verkkokurssi on myös järjestäjille kevyempi, kun ei tarvitse esimerkiksi järjestää ruokailuja ynnä muuta.

– Me olemme solmussa kaikkien laitteidemme kanssa, mutta Jumala ei ole! Ja tämähän on melkein sama kuin radio- tai tv-jumalanpalvelukset ja muut. Sähköinen media ei ole mitenkään vieras väline evankeliumin välittämisessä, Pitkänen kiteyttää.

 
Päivä artikkelibanneri 11.3.- 2024