Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Joensuun päiväkotien ovet suljettiin seurakunnan työntekijöiltä

 

Seurakunnan työntekijöiden vierailut Joensuun päiväkodeissa on käsketty yllättäen lopettaa.

Kuva: Esther Merbt

Joensuussa kunnan varhaiskasvatuksen johto on antanut uuden tiukan ohjeistuksen, joka lopettaa seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyön, vaikka kaikki on sujunut tähän asti kaikkien osapuolten mukaan hyvin.

Joensuun päiväkodit ovat saaneet tänä syksynä jyrkän ohjeistuksen varhaiskasvatuksen johdolta. Ohjeistus kieltää jatkossa seurakunnan työntekijöiden tekemät päiväkotivierailut, sekä päiväkodin lasten osallistumisen seurakuntien järjestämiin joulu- ja pääsiäiskirkkohetkiin päivähoitoaikana. Aivan yllättäen annettu ilmoitus on aiheuttanut paljon hämmennystä sekä kunnan että seurakunnan väessä, sillä uudelle käytännölle ei näytä olevan mitään perusteluja.

– Olemme tästä äärettömän surullisia ja pettyneitä, kertoo Joensuun seurakunnassa lapsityönohjaajana työskentelevä Kristiina Nissinen. Joensuun kaupungin hyvinvointijohtaja on tehnyt päätöksen huomioimatta ollenkaan edes kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöiden mielipidettä. Myöskään lasten perheiltä ei ole kysytty mitään.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Nissinen pitää seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyötä erittäin merkittävänä. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa huolehtimaan arvo- ja katsomuskasvatuksesta jokaisen lapsen taustaa kunnioittaen.

– Jos lapset eivät opi ymmärtämään asioita, jotka liittyvät oman kristilliseen taustaamme ja kulttuuriimme, eivät he voi ymmärtää muitakaan kulttuureita. Silloin he eivät voi myöskään osata kunnioittaa niitä.

Tähän asti seurakunnan työntekijöiden vierailuja päiväkodeissa on toteutettu säännöllisesti, ja yhteistyöhön ollaan oltu tyytyväisiä molemmin puolin. Nissinen sanoo, että nytkin oli tarkoitus yhdessä suunnitella sitä, mitä uusia mahdollisuuksia varhaiskasvatusuunnitelma tuo. Sen sijaan seurauksena olikin tällainen tiukka kielto.

– Emme todellakaan osanneet odottaa tällaista.

Miksi juuri kristillisyys halutaan rajata pois?

Sanomalehti Karjalaisessa 23.8. julkaistussa kaupunginvaltuutettu Anne Mikkolan mielipidekirjoituksessa todetaan, että Joensuun päiväkodit muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ovat itse halunneet tehdä yhteistyötä seurakuntien kanssa. Lisäksi siinä ilmaistaan huoli siitä, että nimenomaan kristillistä yhteistyötä ollaan nyt rajaamassa pois, vaikka samaan aikaan monissa paikoissa suhtaudutaan positiivisesti siihen, että lasten kanssa toteutetaan buddhalaisuudesta kumpuavia asioita, kuten joogaa ja mietiskelyä vuorikristalleja katsellen. Miksi juuri kristinusko nähdään haitallisena?

Mikkola kyselee, mikseivät päiväkodit voisi saada oikeutta itse sopia yhteistyötään seurakuntien kanssa? Tällainen käytäntö tukisi myös paljon paremmin varhaiskasvatusuunnitelman toteuttamista, sillä silloin toiminnan lähtökohta olisi varhaiskasvatusryhmien tarpeissa, eikä ulkoapäin annetuissa varsin perusteettomissa kielloissa. Joensuun seurakunnat ovat olleet valmiita uudistamaan ja muokkaamaan toimintaansa yhteistyötä koskien, joten uuden ohjeistuksen takana eivät ole esimerkiksi seurakunnan vääränlainen toiminta päiväkotiyhteistyötä tehdessä.

Erilaiset tulkinnat eriarvoistavat lapsia

Seurakuntien työntekijät eri puolilta Suomea kertovat, että uutta suunnitelmaa on alueellisesti tulkittu hyvin erilaisilla tavoilla, erityisesti sen osalta, mitä siinä todetaan katsomuksellisesta ja uskonnollisesta toiminnasta. Keskenään hyvin erilaiset tulkinnat asettavat lapset eriarvoiseen asemaan. Joillain paikkakunnilla kunnan ja seurakunnan yhteistyö on hyvinkin tiivistä, kun taas jollakin paikkakunnilla yhteistyötä toteutetaan vain harvakseltaan.

Varhaiskasvatusuunnitelma ei kiellä kunnan ja seurakunnan yhteistyötä, mutta antaa rajat joiden puitteissa toiminta on järjestettävä. Suunnitelma painottaa yleistä katsomuskasvatusta ja ohjeistaa positiiviseen uskonnonvapauteen sekä jokaisen lapsen taustan kunnioittamiseen. Seurakunnan järjestämiin kirkkohetkiin osallistuminen on päiväkodin lapsille sallittua, mikäli huoltajilta on kysytty lupa. Luvan kysyminen on kunnan varhaiskasvatuksen vastuulla.