Järvenpään ja Kauniaisten leikkauspäätös uuteen käsittelyyn

 

Opetusministeri Henna Virkkunen kiistää linjausten muuttuneen kirkon henkilöstön koulutuspolitiikassa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja opetusministeriön sopimus kirkon nuorisotyöntekijä- ja diakonikoulutuksen leikkaamisesta Järvenpäästä ja Kauniaisista menee uuteen käsittelyyn Diakin sisällä. Syynä ovat yt-neuvottelut.
Opetusministeri Henna Virkkunen puolustaa edelleen ministeriönsä leikkauspäätöstä. Kirkossa sen sijaan ihmetellään, miksei sitä ole kuultu kirkon henkilöstön koulutusta koskevissa päätöksissä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja opetusministeriön neuvottelema sopimus kirkon nuorisotyöntekijöiden ja diakonien koulutuksen siirtämisestä Järvenpäästä ja Kauniaisista Helsinkiin otetaan uudelleen käsittelyyn. Lainoppineiden mukaan ennen leikkauspäätöksiä Diakin olisi tullut käydä yt-neuvottelut ammattikorkeakoulun henkilöstön kanssa.

Kuusi viikkoa kestävät yt-neuvottelut aloitettiin oppilaitoksissa eilen. Diakin ylläpitäjähallitus ottaa asian uuteen käsittelyyn kokouksessaan 9. kesäkuuta.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Opetusministeri Henna Virkkunen: ”Ammattikorkeakoulut päättävät koulutuksen sijoittumisesta itsenäisesti”

 

Opetusministeri Henna Virkkunen (kok) puolustaa edelleen opetusministeriön päätöstä keskittää Diakin nuorisokoulutus pääkaupunkiseudulla yhteen toimipaikkaan. Käytännössä päätös tarkoittaa Diakin Kauniaisten yksikön lakkauttamista ja Järvenpään yksikön keskeisten toimintojen siirtämistä Helsinkiin. Opiskelijoiden aloituspaikkoja ei muutoksen yhteydessä vähennettäisi.

– Linjaus on ammattikorkeakoulun tulevaisuuden kannalta tärkeä sikäli, että se vahvistaa Diakin eteläisen rakenteen toimintakykyä, perustelee Virkkunen Seurakuntalainen.fi:lle.

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja opetusministeriön neuvottelujen tuloksena syntyi sopimus kirkon nuorisotyönohjaajien ja diakonien koulutuksen kokoamisesta yhteen toimipisteeseen. Käytännössä linjaus tarkoittaa toimintojen keskittämistä Helsinkiin.

Virkkusen mukaan uudistuksella tavoitellaan korkeakouluyhteisöjä, joilla on edellytykset toimia kansallisesti ja kansainvälisesti korkealla tasolla ja joiden talous on kunnossa.

– Opiskelijan kannalta olennaista on saada opiskella aidossa korkeakouluyhteisössä, jossa myös kaikki opintoja tukevat palvelut ovat saatavilla. Näistä periaatteista on lähdetty myös Diakonia-ammattikorkeakoulun kohdalla.

Kolme vuotta sitten opetusministeriö rohkaisi Diakonia-ammattikorkeakoulua lisäämään nuorisotyöntekijäkoulutuksen aloituspaikkoja ja kehittämään Kauniaisten ja Järvenpään yksiköitä. Tuolloin opetusministerinä toimi Antti Kalliomäki (sd).

Virkkunen kiistää, että ministeriön linja olisi muuttunut.

– Opetusministeriön johdonmukaisena ja kauaskantoisena linjana koko 2000-luvun ajan on ollut tukea ammattikorkeakouluja suurempien toiminnallisten kokonaisuuksien ja kampusten synnyttämisessä. Näemme sen välttämättömyytenä tulevaisuuden korkeakoululaitosta rakennettaessa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Kauniaisten yksikköön valmistui viime syksyksi ammattikorkeakouluverkoston nykyaikaisimmat opetustilat 3,4 miljoonalla eurolla. Virkkunen ei osaa sanoa, mitä tiloille jatkossa tapahtuu.

– Olemassa olevan koulutustarjonnan sijoittumisesta eri toimipisteisiin ammattikorkeakoulut tekevät itsenäisesti päätöksiä.

Opetusministeri korostaa, että Kauniaisten ja Järvenpään koulutuksen leikkaava päätös syntyi yhteisissä neuvotteluissa Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Diakin ylläpitäjähallituksessa neuvottelutulos hyväksyttiin vasta äänestyksen jälkeen lukemin 6-3.

Kaupankäyntiä toimipaikoista

 

Seurakuntalainen.fi:n saamien tietojen mukaan Diakonia-ammattikorkeakoulun neuvottelijat kävivät rehtori Jorma Niemelän johdolla opetusministeriön kanssa kauppaa Diakin Kauniaisten toimipaikalla ja Turun ammattikorkeakoulun viestintäkoulutuksella.

Opetusministeriö lupasi Diakille, että jos se suostuu näiden yksiköiden lakkauttamiseen, opetusministeriö lupaa säilyttää toimipaikat Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Juuri Kauniaisten, Turun ja juustohöyläleikkausuhan alle asetetun Järvenpään toimipaikkojen edustajat äänestivät hallituksessa neuvottelutulosta vastaan.  

Puheenjohtaja Antti Lemmetyinen (Helsingin Diakonissalaitos), Aku Keltto (Porin Diakonissalaitos), Eero Väätäinen (Oulun Diakonissalaitos), Jukka Sariola (kirkkopalvelut, Pieksämäen toimipaikan edustaja), Anna-Liisa Markkula (Helsingin evankelinen opisto) ja Leena Rantanen (kirkkohallitus) äänestivät opetusministeriön esityksen puolesta.

Vähemmistöön jäivät Tapani Rantala (Turun kristillinen opisto), Hannu Harri (Järvenpään seurakuntaopisto) ja Timo Junkkaala (Suomen Raamattuopiston säätiö).

Rehtori Niemelän tavoitteena opetusministeriön kanssa käydyissä neuvotteluissa oli ensisijaisesti niin sanotun ilmansuuntarakenteen säilyttäminen.

– Kirkon koulutuksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että meillä on yksikköinä Diak Etelä, Diak Itä, Diak Länsi ja Diak Pohjoinen. Tilastojen mukaan opiskelijat hakeutuvat koulutukseen pääsääntöisesti lähialueilta ja sijoittuvat lähialueille.

Niemelä myöntää, että Järvenpään ja Kauniaisten toimipaikkoihin on ollut imua koko maasta. Aluepolitiikan näkökulmasta ne ovat saattaneet olla liiankin suosittuja.

 – Diak Etelässä Kauniaisten ja Järvenpään toimipaikat ovat kyenneet imuroimaan koulutettavia laajemmaltakin. Mutta Diak Idän ja Diak Lännen menettäminen olisivat johtaneet aikaa myöten suureen työvoimapulaan seurakunnissa reuna-alueilla.

Piispa Mikko Heikka: ”Haluan vielä vaikuttaa asiaan”

 

Espoon piispa Mikko Heikka aikoo vielä tehdä töitä sen eteen, että leikkauksilta vältyttäisiin, kun kirkon nuoriso- ja diakonikoulutus tulee uudelleen käsittelyyn. Järvenpään ja Kauniaisten toimipaikat kuuluvat Heikan hiippakunnan alueelle.

– Voin hyvin omalta osaltani vaikuttaa siihen, että Kauniaisten kiinteistö säilyisi edelleenkin paikkana, jossa opetus käytännössä tapahtuisi. Näin tehty kiinteistö säilyisi alkuperäisessä tarkoituksessaan. Asian etenemistä on hyvä seurata ja vaikuttaa asiaan, kun päätetään missä opetusta annetaan.

Kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön johtaja Marja-Leena Toivonen pitää olennaisena, ettei kirkon nuorisotyöntekijöiden koulutuspaikkoja vähennetä, jos toimipaikkoja karsitaan.

– Diakin toimintaa on kehitetty hyvin tähän asti, ja on tärkeää, että opetusministeriö näkee, että sitä pitää jatkaa. Nuorisotyö on tärkeää toimintaa, eikä sitä saisi riisua.

Toivanen näkee yhdistämispäätöksen olevan osa koulutushallinnon tehostamistavoitetta. Hän kuitenkin ihmettelee sitä, ettei kirkolta ole hänen tietääkseen pyydetty asiasta lausuntoa.

Lue myös: Ministeriö leikkaamassa kirkon koulutuksen Järvenpäästä ja Kauniaisista

Eduskunnalle kirjallinen kysymys Diak-toimipisteiden yhdistämisaikeista