Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

HS: Jalovaara yritti ajaa ihmisistä myös homoutta ja skitsofreniaa

 

Julistaja-rukoilija Pirkko Jalovaara on yrittänyt ajaa televisio-ohjelmassa ihmisistä pois homoseksuaalisia taipumuksia ja skitsofreniaa, uutisoi Helsingin Sanomat keskiviikkona. Lehden mukaan ”manaukset” ovat tapahtuneet TV7 televisiokanavalla nähdyssä ohjelmassa.

Pahojen henkien ulosajaminen osana Pirkko Ja­lo­vaa­ran Kallion kirkossa järjestämää rukousiltaa nousi esiin Ylen MOT-oh­jel­mas­sa vii­me vii­kol­la. Helsingin Sanomat viittaa uutisessaan Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalon ohjelman jälkeen lähettämään tiedotteeseen.

”MOT-oh­jel­mas­sa näy­te­tys­sä ju­lis­tuk­ses­sa Ja­lo­vaa­ra ar­vio­ni mu­kaan ky­seen­alais­taa lääk­keet ja hen­gel­lis­tää ta­val­li­set sai­rau­det. Li­säk­si on käy­nyt il­mi, et­tä toi­ses­sa te­le­vi­sio-ope­tuk­ses­sa, jos­sa ku­vi­tus­ku­va­na on käy­tet­ty seu­ra­kun­tam­me kirk­koa, on ma­nat­tu ih­mi­sis­tä ’ho­mou­den ja skit­so­fre­nian hen­keä’ ulos”, Laa­ja­sa­lo to­te­si tie­dot­tees­saan.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Sekä Pirkko Jalovaaralla että Teemu Laajasalolla on oma radio-ohjelmansa Radio Deissä. Pirkko Jalovaaran seurassa lähetetään kanavalla perjantaisin kello 21.35 alkaen. Teemu Laajasalo on äänessä samana päivänä kello 16-17 kuultavan Toivon tuomiokapituli -keskusteluohjelman isäntänä.

Radio Dein päätoimittaja Kirsi Rostamo sanoo ihmettelevänsä, etteivät luterilaiset seurakunnat ole ohjeistaneet tai valvoneet Jalovaaran pitämien tilaisuuksien sisältöä omissa tapahtumissaan. Rostamo kertoo itse antaneensa Jalovaaralle ohjeet niistä periaatteista, joihin tämän tulee kanavalla kuultavissa ohjelmissa sitoutua.

Lue: Kirsi Rostamon kolumni: ”Jälkipuintia Pirkko Jalovaaran opetuksesta”

 
Dei, herätys, artikkeliban 7.2.- (1/2)