Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Hong Kongin luterilainen kirkko vastustaa homoliittoja

 

Hong Kongin evankelisluterilainen kirkko antoi työntekijöilleen ohjeistuksen suhtautumisesta samaa sukupuolta olevien liittoihin. Ohjeistuksen mukaan kirkon virallinen kanta on ”vastustava”.

Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentti Paulos Huang (FT, TT) on oikeutettu toimimaan Hong Kongin luterilaisessa kirkossa pastorina, joten hän sai piispantoimistolta sähköpostiinsa ohjeet kirkon suhtautumisesta samaa sukupuolta olevien liittoihin. Huang kertoo ohjeistuksen sisältävän seitsemän kohtaa. Kirkko päätti kannastaan 4. toukokuuta.

Hong Kongin evankelisluterilainen kirkko ei ohjeistuksen mukaan anna tai vuokraa tiloja samaa sukupuolta olevien liiton vihkimistä varten. Kirkon työntekijät eivät saa toimia kyseisen tilaisuuden todistajana eivätkä liturgina.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Kirkon työntekijät eivät saa osallistua kyseisiin vihkimistilaisuuksiin kirkon edustajana. Jos joku osallistuu henkilökohtaisista syistä, hänen on pitäydyttävä kirkon virallisessa kannassa suhteessa homoliittoihin. Viidennen kohdan mukaan edellä mainitut neljännen kohdan säännöt koskevat myös vihkimiseen liittyviä juhlatilaisuuksia.

Jos homopari pyytää kirkkoa kuuluttamaan heidän vihkimisensä, kirkko kieltäytyy tekemästä sitä. Seitsemäs kohta tiivistää kirkon virallisen kannan homoliittoihin olevan ”Raamatun mukaisesti vastustava”.

Ekumenian kannalta keskustelun tulisi palata raamattukäsitykseen

Paulos Huangin mukaan homoliittoasian ymmärtäminen perustuu raamattukäsitykseen. Hänen mukaansa kiinalaisessa kirkossa Raamattu ymmärretään ”Jumalan sanana” eikä vain ”sanana Jumalasta”. Hän puhuu kiinalaisesta kirkosta tarkoittaen sekä Kiinaa että Hong Kongia.

Lähetystyön ja ekumenian vuoksi hän haluaa nostaa asian keskusteluun Suomessa, sillä suomalaisilla kristityillä ja evankelis-luterilaisella kirkolla on paljon yhteistyötä Aasiaan. Esimerkiksi Hong Kongin evankelisluterilainen kirkko on Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani.

– Kiinan kirkon piirissä ei olisi mahdollista hyväksyä sellaista argumenttia, joka väittää, että Paavalin aikana kirjoittajilla ei ollut tarpeeksi tietoa asiasta, niin kuin meillä nyt on, jos Pyhä Henki on katsottu Raamatun kirjoittajien ohjaajana. Siksi kiinalaisen kirkon mukaan tällainen argumentointi ei pidä Raamattua Jumalan sanana vaan humanistisena teoksena, Huang sanoo.

Paulos Huang on työskennellyt vuosina 2007-2009 Suomen lähetysseuran kautta Hong Kongin evankelisluterilaisessa kirkossa vierailevana professorina.