Homoseksuaalisuus: Muuttuvan etiikan vai Raamattu-kuuliaisuuden kysymys?

 

– Kultainen sääntö ja lähimmäisen asemaan asettuminen antaa perusteita homoseksuaalisuuden suvaitsemiselle kirkon piirissä, sanoo Vesa Hirvonen Yhteys-liikkeestä.
– Tämä ei ole muuttuvan etiikan kysymys. Se liittyy Raamatun ihmiskäsitykseen ja pelastukseen, vastaa Ari Puonti Aslan ry:stä.

Kysymys samaa sukupuolta olevien parisuhteista on poltellut vuosia kirkon päättäjien hyppysissä.  Viime viikolla piispat linjasivat, että kirkollista siunausta samaa sukupuolta oleville ei suositella, mutta rukoushetken järjestäminen on mahdollista. Kristillisellä kentällä toimii eri tavalla homoseksuaalisuuteen suhteutuvia järjestöjä. Yhteys-liike on kristillinen solidaarisuusliike, jonka kautta eri taustoista tulevat kristityt osoittavat tukeaan samaa sukupuolta olevien parisuhteille ja pitävät yllä kirkollista keskustelua.  Aslan ry kertoo tukevansa raamatulliselta pohjalta niitä, jotka haluavat kasvaa ihmissuhteiden sekä tunne- ja seksuaalielämän alueilla. Ari Puonnin mukaan homoseksuaalien eheytysajatus oli keskeinen liikkeen alkuvuosina , mutta vuosien mittaan on pohdittu kristillisen elämän päämäärää.
– Se  on mielestäni Jeesuksen seuraaminen, maksoi mitä maksoi. Seksuaalisuus on osa sitä.

Vesa Hirvonen toivoo kirkolliseen keskusteluun enemmän toisen osapuolen kunnioitusta ja suvaitsemista.
– Vaikealta tässä keskustelussa on tuntunut se, että samaa sukupuolta tukevia ihmisiä on leimattu uskon ulkopuolella oleviksi liberaaliteologeiksi, joiden kanssa ei voida olla tekemisissä.  Lähtökohtana pitäisi olla se, että uskovat ihmiset keskustelevat aiheesta, josta ovat eri mieltä.
Puonnin mukaan Aslan jää keskustelussa usein paitsioon.
– Konservatiivinen puoli käsittelee tätä asiana ja heiltä unohtuu usein asian vaikeus ja myötätuntoinen näkökulma. Liberaalit pitävät meitä vanhoillisina ja tiukkapipoisina.  Koen, että kirkollinen keskustelu on sujunut niiden homoseksuaalien ehdoilla, jotka eivät halua sitoutua kirkon perinteiseen linjaan vaan haluavat siihen uudistuksia. Meitä pidetään marginaaliporukkana jossain herätysliikkeiden kätköissä.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Muuttuvaa vai ikuista etiikka?

Hirvonen:  Emme halua Yhteys-liikkeessä olla muuttamassa kirkon oppia, mutta kirkon etiikkaa ja suhtautumista seksuaalivähemmistöihin haluamme muuttaa.  Evankeliumista nousee se ajatus,  että kirkon täytyy  aina arvioida uudelleen suhteutumistaan ihmisiin ja erilaisiin kysymyksiin. Sitähän kirkko on aina tehnytkin. Maakeskeinen ajattelutapa vaihtui aikoinaan aurinkokeskeiseen.  Lähimmäisenrakkaus on Kristuksen käsky ja tärkeintä kirkolle, sen mukaan meidän on toimittava. Lähimmäisenrakkauden sovellutukset eri aikoina muuttuvat. On ollut aikoja, jolloin orjuus ja naisten alistaminen ovat olleet hyväksyttyjä ja Raamatulla perusteltuja.  Nyt meidän on arvioitava uudelleen kantamme seksuaalivähemmistöihin.

Puonti:  Kysymys on laaja. Mielestäni nämä kysymykset eivät kuulu muuttuvan etiikan alueelle. Paavali kirjoittaa  1. Korinttilaiskirjeessä pelastuskäsityksestä ja liittää siihen homoseksin kiellon.  1. Timoteuskirjeessä Paavali mainitsee tämän asian kuudennen käskyn yhteydessä. Nämä eivät ole irrallisia asioita vaan liittyvät ihmiskäsitykseen ja pelastukseen.  Toinen asia on se, oliko tuohon aikaan homoseksuaalisuus samanlaista kuin nykyisin. Sitä keskustelua voidaan käydä loputtomasti.

Hrvonen:  Raamatun aikakauden käsitys homoseksuaalisuudesta oli erilainen. Silloin ei tunnettu tasa-arvoista ja sitoutunutta samaa sukupuolta olevien suhdetta, joka perustuu nimenomaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Varmin tie etsiä raamatullista etiikkaa on Jeesuksen oma lähtökohta. Hän viittaa kultaiseen sääntöön ja rakkauden kaksoiskäskyyn ja sanoo, että tässä ovat laki ja profeetat.  Siinä Jeesus antaa avaimet tulkintaan. Kymmenen käskyä on rakkauden muuttumatonta perussisältöä. Luther tosin sanoo, että kunakin aikana kristityn pitää tehdä uudet kymmenen käskyä.  Esimerkiksi tappamista on tulkittu eri tavoin. Jeesuksen oma ohje oli se, että otetaan kultainen käsky vakavasti  ja asettaudutaan lähimmäisen asemaan. Hätään joutunut ihminen nostetaan kaivosta piittaamatta siitä, onko meneillään sapatti ja saako niin tehdä. Tämän perusteella me yritämme tehdä raamatullista etiikkaa.

Puonti:  Ajattelen, että 10 käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky ovat tärkeitä. Kuitenkin syntiinlankeemus vaikuttaa meidän ajatuksiimme ja tunteisiimme. Jeesus sanoo vuorisaarnassa, että taivasten valtakuntaan pääsee se, joka tekee taivaallisen Isän tahdon. Rakkauden periaate ei ole pelkästään jokaisen itsensä tulkittavissa vaan se nousee Jumalan luomistyöstä mieheksi ja naiseksi. Syntiinlankeemus on myös otettava vakavasti, koska se vaikuttaa meidän ajatuksiimme ja moraalikäsityksiimme.  Tässä olemme kristillisen homoliikkeen kanssa eri linjoilla.

Hirvonen: Kristillisessä teologiassa on pohdittu paljon syntiinlankeemuksen vaikutusta ihmisen luonnolliseen moraalitajuun. Luomisessa ihmisjärjelle annettiin Jumalan tahdon tunteminen. Paavalin mukaan pakanatkin tuntevat lain ja pahatkin tekevät hyvää omille lapsilleen. Luterilaisen opetuksen syntiinlankeemus hämärsi oikean ja väärän tuntemista, mutta ennen kaikkea se vaikutti siihen, että me emme tahdo noudattaa lakia vaikka tietäisimmekin sen. Lähimmäisen asemaan paneutuminen on äärimmäisen raskasta ja monesti on paljon helpompaa mennä lakien taakse.

Puonti: Paavali kuvaa pakanoiden paatumista, jota seuraa moraaliton käytös. Kyseessä on ajatteluun ja tunne-elämään liittyvä prosessi. Yhteiskunnassamme on vielä kristillinen pintasilaus, mutta kuljemme kohti pakanallistumista. Enää ei ole itsestään selvää, mitä ihmiset ajattelevat oikeasta ja väärästä.
Roomalaiskirjeen kuvaaman Jumalan luomistyön perusteella miehet  kuuluvat naisten yhteyteen ja naiset miesten yhteyteen. Kuinka moni meille luonnolliselta ja hyväksyttävältä tuntuva asia on kuitenkin Jumalan tahdon vastainen? Meidän on katsottava sitä, mitä Jumala on ilmoittanut.

Hirvonen:  Luonnollisena pitäminen on aika kulttuurisidonnainen asia. Onko miesten pitkä tukka sitä, entä pitääkö jokaisen mennä naimisiin? Esimerkiksi käskyä lisääntyä ja täyttää maa ei ole luterilaisuudessa tulkittu kaikkien tehtäväksi. Eihän Jeesuskaan näin tehnyt eikä ilmeisesti Paavalikaan. Ajattelisin, että tässä luomakunnassa on tilaa aika monelle jutulle. Moni asia paljastuu myöhemmin. Jeesuskin sanoo, että ette ole valmiita kaikkeen, mitä teille sanoisin. Tiede menee eteenpäin ja koko ajan tulee uutta tietoa siitä, mitä luomakunta pitää sisällään. Kukaan Yhteys-liikkeessä ei sano, ettei miehen ja naisen välinen suhde olisi luonnollinen. Totta kai se on sitä ja suurimman osan ihmisistä kutsumus.
(Kuva: Ada Sipilä)

Vesa Hirvosen ja Ari Puonnin keskustelu kuullaan Radio Dein ajankohtaistunnilla torstaina 25.2. klo 9-10.

 
Dei, retroäijät, artikkeliban 31.5.- (1/2)