Hollantiin tulossa valtiollinen itsemurhajärjestelmä?

 

Hollantilainen teologian ja etiikan tohtori Theo A Boer kertoi viime lauantain seminaarissa kotimaansa eutanasiatilanteesta.

Hollannin eutanasiaryhmät ovat päättäneet päivät sadoilta ihmisiltä, joilla olisi ollut keskimäärin 7 vuotta elinikää jäljellä. Nyt Hollannissa mietitään valtion itsemurhaohjelmaa niille, jotka katsovat eläneensä tarpeeksi kauan.

Laki eutanasiasta tuli voimaan Hollannissa vuonna 2002. Siitä kymmenen vuoden päästä valtio laillisti eutanasian myös yli 12-vuotiaille lapsille.

Tällä hetkellä vain neljä maata hyväksyy lainsäädännöllä eutanasian, jossa lääkäri aiheuttaa potilaan kuoleman.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Hollannin lisäksi eutanasia on sallittu Belgiassa, Kolumbiassa ja Luxenburgissa. Joka maassa toimenpiteellä on omat säädöksensä ja vivahteensa.

Hollantilainen teologian ja etiikan tohtori, Theo A Boer, tuntee kotimaansa tilanteen, sillä hän on eutanasioita valvovan alueellisen komitean jäsenenä arvioinut noin neljää tuhatta tapausta.

Hollannissa eutanasiasta alkoi tulla kymmenisen vuotta sitten entistä normaalimpi tapa kuolla. Boerin mukaan siihen antoivat syyn paitsi syöpä myös sokeus tai se, että autistinen potilas ei enää kyennyt selviytymään päivittäisistä rutiineistaan.

Boer havaitsi psykiatristen tapausten määrän räjähtäneen kahdesta 56:een, dementikkojen yhdestä 109:ään.

Kaikkiaan hän on todistanut vuosittaisten eutanasiatapausten kasvun 1 800:sta 5 500:een.

Nykyisin Hollannissa toimii 50 liikkuvaa eutanasia-ryhmää. Vuonna 2015 ne tekivät 365 eutanasiaa, joista yli puolet henkilöille, joilla olisi ollut vielä keskimäärin seitsemän vuotta elinikää jäljellä.

Boer sanoo Hollannin terveysministerin Edith Schippersin ehdottaneen viime lokakuussa valtion järjestämää itsemurhaohjelmaa niille, jotka katsovat eläneensä tarpeeksi kauan. Tällaisen avustetun itsemurhan yhteydessä puhuttiin tuolloin 70-75 vuoden iästä. Hiljattain puheenvuorot ovat alkaneet kääntyä siihen suuntaan, ettei ikärajoitetta tarvita, koska se olisi syrjivää.

Hollannissa itsemurhaluvut eivät ole eutanasian yleistyessä vähentyneet, vaan lisääntyneet.

Sen sijaan naapurimaassa Saksassa itsemurhia tehdään vähenevässä määrin, vaikka siellä ei ole eutanasiaa.

Professori Boerin johtopäätös on, että eutanasian tarjonta kasvattaa kysyntää. Eutanasialaki on alku lisääntyvälle liberalisoinnille.

Boer oli puhujavieraana Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa pidetyssä seminaarissa, jonka järjesti Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhteistyössä Ajatuspaja Kompassin ja Sallux`n (The political foundation of European Christian Political Movement) kanssa.

Suomessa eutanasia-aihe on pinnalla siksi, että siitä tehtiin kansalaisaloite marraskuussa.

Siinä ehdotettiin, että eduskunta ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa.

Eutanasia-aloite toimitettiin eduskunnalle helmikuun puolivälissä. Nyt asian käsittely on siirtynyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

lähteet: KD-lehden verkkosivut 4.3., Aamulehti 5.3.

 

Aiheet