Hiippakuntavaltuustoja ei ehkä lakkautetakaan, vaan niitä halutaan kehittää

 

Piispainkokous pidettiin Helsingissä 4.12. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Piispainkokous on käsitellyt kokouksessaan hiippakuntavaltuustojen roolia ja kannattaa niiden kehittämistä. Helmikuussa 2018 kirkolliskokouksen asettama tulevaisuuskomitea ehdotti hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista.

Hiippakuntavaltuustoilla tulee olla oma roolinsa, kun kirkko pyrkii vastaamaan nykypäivän haasteisiin. Näin toteaa hiippakuntavaltuustojen toiminnan kehittämistä pohtinut piispainkokouksen asettama työryhmä raportissaan. Piispainkokous käsitteli raporttia kokouksessaan 4.12. ja totesi olevan tärkeää kehittää hiippakuntavaltuustoja raportissa olevien näkökulmien pohjalta.

Työryhmä korostaa hiippakuntavaltuustojen kehittämisen lähtökohtana kirkon päätöksentekojärjestelmää, jossa maallikoilla on tärkeä rooli päättäjinä pappisvirkaan vihittyjen rinnalla. Maallikoiden rooli tuo kirkolliseen päätöksentekoon mahdollisuuden hyödyntää seurakuntalaisten elämänkokemusta ja muutakin kuin teologista ammattiosaamista.

Treen srk, neliöb 3.-16.4, MJa

Useissa hiippakunnissa on kehitetty hiippakuntavaltuustoja korostamalla niiden roolia hiippakunnallisina keskustelufoorumeina. Työryhmä katsookin, että hiippakuntavaltuustojen keskusteluissa voi syntyä uudenlaista strategista näkemystä ja innovaatioita.

Hiippakuntavaltuustojen roolia on pohdittu kirkossa toukokuusta 2017, kun kirkolliskokous antoi osana tulevaisuustoimeksiantoja kirkkohallitukselle tehtäväksi laatia esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto päätti kuitenkin kirkkohallituksen esitystä maaliskuussa 2019 käsitellessään, että piispainkokousta pyydetään selvittämään hiippakuntavaltuustojen toiminnan kehittämistä nykyisen lainsäädännön mukaan.

Kirkon viestintä