Herättäjäjuhlat toi 29 500 kävijää Tampereelle Kalevan kirkon ympäristöön

 

Lauantain aamuseuroihin kokoonnuttiin Herättäjäjuhlilla kello 8.30. Kuva: Riikka Kaarto/Herättäjäjuhlien kuvagalleria

Runsas ohjelma ja upea sää saivat juhlavierasjoukon liikkeelle. Suurtapahtuman rakentaminen keskelle Tamperetta oli vaativa rupeama järjestäjille. Kaupunki varusti alueen juhlia varten vesi- ja viemärilinjoilla ja sähköliittymillä.

Herättäjäjuhlia vietettiin Tampereella 6.-8.7. Tunnuksena olivat sanat Jaakko Löytyn Siionin virrestä 175: Lähellesi ikävöin.

Useimmissa seurapuheissa kuultiinkin läheisyyden, yhteisöllisyyden ja rauhan ajatuksia. Myös vuoden 1918 tapahtumia muisteltiin.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

– Meitä rohkaistiin murtamaan erilaisia ihmisiä erottavia raja-aitoja ja muureja, siis näkemään jokaisessa oma veljemme ja sisaremme, tiivisti Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen.

Yksi seurapuhujista oli tamperelainen insinööri Teemu Matilainen, joka pohti yleisön edessä omaa uskoaan ja rakkautta.

– Kokemukseni mukaan ainakaan minä en voi päättää uskovani. En voi vaikuttaa siihenkään, onko Jumala olemassa minulle tai yleisesti. Usko, kuten muutkin asiat, joihin ei voi vaikuttaa, saati päättää niistä, pitää jättää Herran haltuun.

– Jos usko olisi omissa käsissäni, minun ei tarvitsisi käydä siitä toistuvasti painia.

Matilainen tietää, että moni on kärsinyt tuskissaan uskon puutteesta ja paradoksaalisesti pyytänyt Jumalalta uskon lahjaa.

– Ehkä tämän paradoksin opetus ja lohtu meille on se, että jos Jumala on olemassa, on hän olemassa, vaikka emme sitä uskoisikaan. Siksi voimme vajavaisen uskon hetkinä hyväksyä tilanteen ja pyytää Jumalalta uskoa. Virren sanoin: “Kuule, Herra, minä uskon, auta epäuskoista.”

Rakastamisesta puolestaan tekee vaikeaa se, ettei vastuuta siitä voi sälyttää toisille.

– Mutta rakkaus myös liikkeelle päästyään ruokkii itseään ja muodostaa positiivisen kierteen. Aina ei voi luvata rakastavansa, mutta voi luvata tahtoa rakastaa ja osoittaa rakkautta.

Raamattu puhuu rakkaudesta paljon ja monessa eri muodossa.

– Vuorisaarnassa Jeesus käskee rakastamaan vihamiehiämme ja rukoilemaan vainoojiemme puolesta. Tässä on mielestäni Jeesuksen radikaalin rakkauden ydin: rakastetaan joka ikistä.

– Jokainen pyrkimys kohti sitä on askel kohti parempaa. Rakkaudella ja hyvyydellä on voima katkaista pahan kierre ja kääntää sen kulkusuunta hyvään.

Sunnuntaina juhlavastuuta symboloiva herännäisjohtaja N. G. Malmbergin lähetyslipas luovutettiin Tampereelta Nivalaan, jossa seuraavat Herättäjäjuhlat järjestetään 5.−7.7.2019.

Herättäjäjuhlat on evankelis-luterilaisen kirkon yhden herätysliikkeen, herännäisyyden eli körttiläisyyden suurin vuosittainen tapahtuma. Se on yksi suurimmista kirkollisista kesäjuhlista.

lähde: www.herattajajuhlat.fi