Helsinki-apu sai Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustuksen työstään ikäihmisten hyväksi

 

Kuvituskuva: Istockphoto

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustus myönnettiin 13. lokakuuta.

Tunnustuksen saivat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Helsinki-apu-toiminnastaan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä. Vuoden 2021 tunnustuksen erityisenä teemana oli koronapoikkeusaikana kehitetyt hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodot.

Maaliskuun lopusta 2020 alkaen toiminut Helsinki-apu oli Helsingin kaupungin ja seurakuntien yhdessä toteuttama väliaikainen palvelu koronatilanteessa. Helsinki-avun kautta kaikilla yli 70-vuotiailla helsinkiläisillä oli mahdollisuus saada keskustelutukea sekä edullista asiointiapua kauppaan ja apteekkiin. Palvelua toteuttamassa olivat mukana Suomen Punainen Risti, Helsinki Missio, Diakonissalaitos sekä lukuisat vapaaehtoiset ja yritysyhteistyökumppanit.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Kauppa-asiointiapua oli Helsinki-avun kautta saatavilla vuoden 2020 kesäkuun loppuun asti, ja keskustelutukea heinä- ja elokuun ajan.

Palveluja ei tartuntariskin vuoksi voitu järjestää totutulla tavalla. Yhteistyömallissa ikäihmisiltä itseltään kysyttiin aktiivisesti heidän tarpeistaan uudessa tilanteessa ja myös vastattiin näihin tarpeisiin. Mallissa eri taustaorganisaatioista tulevat ihmiset työskentelivät yhdessä ja työssä pystyttiin hyödyntämään kaikkien osallisten erityistä osaamista. Yhteistyömallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa niin kriisitilanteissa kuin normaalioloissa.

Kaupungin ja seurakuntien työntekijät soittivat yli 70-vuotiaille pandemian alusta elokuun 2020 loppuun mennessä 67 902 puhelua. Vapaaehtoiset jakoivat 3 662 ruokakassia, tekivät 342 lääkekuljetusta ja toimittivat 2 535 lähinnä hävikkiruuasta koostettua akuuttikassitoimitusta. Lisäksi vapaaehtoiset soittivat noin 700 keskusteluapua tarjoavaa puhelua.

*

Demokratiatunnustuksella halutaan kiittää tunnustuksen saajia hyvästä työstä ja jakaa kokemuksia ja oppeja. Lisäksi tunnustuksen saaneita kannustetaan edelleen kehittämään omaa toimintaansa. Viranomaistaholle myönnettävä Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus jaettiin nyt viidettä kertaa. Tunnustuksen jakavat valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto. Ensi vuonna jaetaan oikeusministeriön myöntämä Demokratiapalkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneille kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus ja oikeusministeriön Demokratiapalkinto jaetaan vuorovuosin ja vaihtuvista teemoista.