Ihmisiä ja ilmiöitä: Koronatartuna oli viedä äänen lisäksi koko Tom Bollströmin elämän – ”Koin olevani Jumalan kanssa kasvokkain” Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto asetti tavoitteeksi vähentää neljänneksen kiinteistöistä vuoteen 2030 mennessä

 

Helsingin seurakuntayhtymällä on useita arkitehtonisesti merkittäviä kirkkoja. Graniitista rakennettu Kallion kirkko kuuluu arkkitehti Lars Sonckin merkkiteoksiin ja edustaa kansallisromanttista tyylisuuntaa. Kuva: Sari Savela

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti torstain 9.12. kokouksessaan tulevien vuosien säästötavoitteista.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi  tulevaisuuden toimintaedellytykset turvaavan  Rohkeasti yhdessä -ohjelman  suuret linjat pitkän keskustelun jälkeen. Näiden suuntaviivojen pohjalta  päätetään ensi vuodesta alkaen, mitä asioita ohjelman sisällä toteutetaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti, että määrärahojen  tasoleikkaukset  tehdään  kolmessa eri pisteessä  eli vuosina 2023, 2026 ja 2029. Tällä tietoa kuhunkin pisteeseen on kaavailtu kahdeksan prosentin leikkauksia.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

”Paljon isoja  talouskysymyksiä  päätetään lähivuosina, mutta talouden reunat on määritelty ja niiden sisällä lähdetään viemään Rohkeasti yhdessä -ohjelman  asioita eteenpäin. Käytännön asioita tullaan päättämään pikkuhiljaa”, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja  Hanna Mithiku  sanoo.

Seurakuntayhtymän johtaja  Juha Rintamäki  muistuttaa, että yhtymässä seurataan aktiivisesti talouden kehitystä

”Jos tilanne muuttuu suuntaan tai toiseen, niin tilannetta  korjataan. Turhaan ei vähennyksiä tehdä”, hän lupaa.

”Mitä enemmän  olemme etunojassa  vähentämisessä,  sitä enemmän  meillä on  pelivaraa  tehdä  ajoissa  muutoksia toiminnassamme  ja varmistaa toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.  Mikäli halutaan, että pienempi prosentti vähennetään taloudesta, sitä suurempi tarve tulee luopua kiinteistöistä.”

Kiinteistöjen osalta tavoitetasoksi päätettiin 25 prosentin vähennykset vuoteen 2030 mennessä. Tavoite johtaa käytännössä siihen, että merkittävistäkin kiinteistöistä joudutaan luopumaan. Keskustelun pohjaksi on laadittu selvityslista, josta muokataan  aikanaan päätösesitys.

”Jotta asiat etenevät, niin laadimme  suunnitelman  siitä,  millä  tavalla  voimme luopua kiinteistöistä. Kun lähdetään luopumisen tielle, tarvitaan prosessi  luopumisten läpiviemiseksi ja kirkkojen muuttamiseksi monikäyttöisemmiksi”, seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja  Osmo Rasimus  sanoo.

”Kiinteistöjen kartoitusta ja yhteistyötä  seurakuntien kanssa  jatketaan,  mutta  neliömäärältään suurien tilojen osalta olisi periaatteellinen luopumispäätös tehtävä nopeasti, jotta  keskustelut kaavoituksen ja Museoviraston kanssa saadaan käyntiin”, Rasimus tiivistää.

Luopumispäätöksen jälkeen valtaosassa kohteita on edessä vielä mittava työ ennen kuin  niistä voidaan käytännössä luopua.

”On kaikkien kannalta paras ratkaisu, jos tilat ovat käytössä tämän  prosessin ajan,  eli  kunnes kohteille löytyy uusi käyttäjä tai omistaja”, Rasimus sanoo.

STT