Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Helsingin seurakunnat muuttavat toimintakulttuuria ja sopeuttavat toimitiloja

 

Juha Rintamäen tapoihin kuuluu kahvin nauttiminen Lauttasaaren kirkkokahvilassa, joka on yksi seurakunnan uusista toimintamuodoista. Kuva: Kirsi Rostamo

Kirkosta eroamiset ja Helsingin monikulttuurisuus haastavat kirkon muuttumaan pääkaupunkiseudulla, joka kohtaa ajan ilmiöt ensimmäisenä.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti viime viikolla 15 miljoonan säästöohjelmasta ja toimintakulttuurin muuttamista vuosina 2016-2017. Seurakuntien on kesän aikana tehtävä esitys, mistä toimitiloista ne voivat luopua ja miten tiloja voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin.

Toimintakultuuurin muutosta pohtinutta työryhmää johtanut Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki toivoo, että sopeuttamisesta huolimatta kirkoista löytyisi joku nurkka kirkkokahvilaa tai seurakuntalaisten olohuonetta varten.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

– Madaltaa kynnystä, kun seurakuntalaisella ei tarvitse olla syytä tulla kirkkoon, vaan hän voi tulla vain käymään, syömään lounasta tai ottamaan kahvikupillisen. Siinä on helpompaa lähestyä kirkon työntekijää kuin soittaa ja varata erikseen aika kohtaamiselle. Tänä päivänä tarvitaan entistä enemmän arjen läsnäoloa ja arjessa olevan kirkon tilan tarjoamista.

Esimerkiksi Euron tavatalosta ollaan luomassa helsinkiläistä toimintatapaa. Tavaratalosta voi diakonin antamalla ”plussakortilla” ostaa eurolla kaiken, minkä tällä hetkellä saa leipäjonossa. Konsepti tukee vähävaraisten omanarvontuntoa ja tarjoaa kohtaamisia ja työtä seurakuntalaisille. Rintamäki visioi Euron tavaratalon yhteyteen kahvilaa ja yhteisöllistä toimintaa.

– Toimintakulttuurimuutoksen keskiössä on yhteisöllisyys ja yhteistyö.

Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki kertoo Radio Dein Ajankohtaistunnilla Helsingin toimintakulttuurin muutoksen rakentuvan seurakuntalaisten tarpeiden pohjalta. Rintamäen mukaan työntekijät ovat aidosti kiinnostuneita seurakuntalaisten elämäntilanteista ja pyrkivät vastaamaan niihin kirkon mission pohjalta.

– Mennään sinne missä ihmiset jo ovat. Tuodaan kirkko marginaalista sille paikalle, minne se kuuluukin, yhteisön keskelle, elävänä toivon ja armon yhteisönä. Organisoidaan yhteistyö hyvää ja tekemistä ja ollaan esimerkkinä.

Hyväksi esimerkiksi yhteistyöhankkeesta käy Espoon, Vantaan ja Helsingin yhteisissä kirkkovaltuustoissa jo päätetty yhteinen media, jonka nimeksi on tulossa Kirkko ja Kaupunki. Kun nykyinen Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko ja Kaupunki -lehti ilmestyy ensi vuonna vain kaksi kertaa kuukaudessa, uusi yhteistyö tuo kaivattuja säästöjä.

Pääkaupunkiseudulla on neljä seurakuntayhtymää, kirkkohallitus, kirkkopalvelut ja kolme tuomiokapitulia. Yhteistyötä toimijoiden välillä voisi olla enemmänkin.

Rintamnäen mukaan toimintakulttuurin muutoksen liittyy aiempaa enemmän yhdessä tekemistä erilaisten kristillisten yhteisöjen ja myös eri uskontojen välillä. Ekumeniaa ja uskontodialogiaa on tarkoitus viedä ruohonjuuritasolle.

Maailman muuttuessa nopeasti myös kirkon täytyy reagoida rohkeasti ja ripeästi, Lauttasaaren kirkkoherra painottaa.

– Ennen perustettiin työryhmä, kun haluttiin tehdä jotain uutta. Nyt vaan aloitetaan tekeminen yhdessä niiden ihmisten kanssa, joita toiminta koskettaa. Kerätään kokemuksia, sallitaan virheet ja sitä kautta saadaan raikkaampi ja tuoreempi ote ja reagoitua nopeammin.

Helsingin seurakuntayhtymässä seurakuntineen on noin 1300 kirkon työntekijää. Toimintakulttuurimuutoksen jalkattauttaminen riippuu Juha Rintamäen mukaan siitä, miten kyseinen joukko lähtee toteuttamaan uutta työtapaa. Rintamäki sanoo luottavansa kirkon koulutukseen, johtajien osaamisen vahvistamiseen sekä rakentavaan työilmapiiriin.

– Muutos lähtee alhaalta arjesta seurakuntalaisten kanssa tehtävästä työstä ei asiakirja ohjauksella.

Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki haastateltavana Radio Dein ajankohtaistunnilla torstaina 16.6. klo 9. Uusinta klo 13.

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)